Aktualności
12.05.2022

Student UWM przewodniczącym Forum Uczelni Przyrodniczych

Fabian Miszewski - student Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i sekretarz Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego - od lipca będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Forum Uczelni Przyrodniczych na kadencję 2022/2023. Wybory odbyły się niedawno w Kortowie.

Foto: Forum Uczelni Przyrodniczych

Forum Uczelni Przyrodniczych powstało w czerwcu 2021 roku i jest komisją branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. FUP zrzesza jedenaście samorządów studenckich uczelni przyrodniczych i rolniczych, które wchodzą w skład Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych. Do jego zadań należy m.in.: reprezentowanie środowiska studenckiego uczelni przyrodniczych i rolniczych, wspieranie samorządów studenckich wchodzących w skład forum, nawiązywanie współpracy oraz integracja środowiska studenckiego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących uczelni przyrodniczych i rolniczych.

Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 22 kwietnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie - podczas zjazdu dwóch komisji branżowych Parlamentu Studentów RP: Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP) oraz Forum Uczelni Przyrodniczych.

"Mimo, że nie miałem w tych wyborach kontrkandydata, te emocje były ogromne. Z tym gronem nie znamy się jeszcze tak dobrze, bo Forum Uczelni Przyrodniczych działa od roku. To był dopiero trzeci nasz zjazd. I cieszę się bardzo, że to grono dało mi ten wyraz zaufania. I cieszę się, że mogę reprezentować UWM na arenie ogólnopolskiej" - mówił w studiu Radia UWM FM Fabian Miszewski, który dotąd pełnił funkcję sekretarza FUP.

Z Fabianem Miszewskim spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Dodajmy, że oprócz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, swoich przedstawicieli w Forum Uczelni Przyrodniczych mają: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

 

 

Przyjaciele - stań się jednym z nich: