Aktualności
09.07.2021

Studencie - oceń swoich wykładowców!

Zachęcamy studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do wzięcia udziału w badaniach ankietowych dotyczących zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Tradycyjnie już żacy mogą w ten sposób ocenić swoich wykładowców.

Ankiety "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" można wypełniać do 30 września w systemie USOS. Co ważne - są anonimowe. A dlaczego warto to zrobić?

"Po pierwsze - jest to niezwykle istotny element, który pomaga nam kształtować politykę jakości kształcenia. Najistotniejszym elementem oceny nauczyciela akademickiego pod względem jego pracy dydaktycznej jest ocena ze strony studentów" - tłumaczy Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Paweł Wysocki. "Tę ocenę możemy brać pod uwagę tylko wtedy, jeżeli zwrotność ankiet będzie wystarczająca. One stanowią istotne wskazówki dla dalszego postępowania w ocenie realizacji przedmiotów."

Ocena jakości realizacji zajęć jest szczególnie istotna zwłaszcza teraz - po kilkunastu miesiącach kształcenia zdalnego. "Z pewnością nie był to czas łatwy dla nas wszyskich. A więc czekamy na informację zwrotną ze strony studentów, jak to wyglądało w trakcie tego czasu pandemicznego. I jeszcze jedna prośba. Z mojego doświadczenia wynika, że ankiety wypełniają ci, którzy oceniają prowadzących i przedmiot bardzo dobrze lub bardzo źle. Natomiast cała grupa osób, które oceniają przedmiot dobrze, ale nie wyróżniająco, tych ankiet nie wypełnia. A taka ocena jest dla nas istotna."

Z prof. Pawłem Wysockim spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Ocenie podlegają obecnie zajęcia realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Zachęcamy studentów do wypełnienia ankiet w systemie USOS.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: