Aktualności
02.04.2021

Rada Uczelni o Statucie UWM oraz powrocie studentów

Podczas marcowego posiedzenia Rady Uczelni jej członkowie zapoznali się z procedurą powrotu studentów na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Zakłada ona, że żacy z ostatnich lat mogą wrócić do zajęć stacjonarnych już w maju. Szczegóły zdradził nam prof. Marek Chmaj.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obrady Rady Uczelni odbywają się raz w miesiącu. Choć wcześniej jej członkowie planowali spotkać się na przełomie marca i kwietnia w Kortowie, niestety ze zwlędu na trudną sytuację epidemiczną ponownie musieli zmienić formułę posiedzenia na zdalną.

"Mieliśmy dwa główne tematy. Pierwszy to funkcjonowanie Statutu uczelni. Jego monitorowanie należy do naszych ustawowych zadań. Spotkaliśmy się z przewodniczącym Komisji Statutowej prof. Jarosławem Dobkowskim i zarysowaliśmy sobie pewne problemy oraz to, jak można je rozwiązywać" - mówi przewodniczący Rady Uczelni prof. Marek Chmaj. "Razem z Komisją Statutową przyjęliśmy opcję, iż ten akt prawny musi być jak najmniej inwazyjny. Nie powinien powtarzać ustawy ani wprowadzać takich rozwiązań, które będą utrudniać życie wspólnocie. Stąd minimalizm w regulacjach statutowych oraz pozostawianie władzom poszczególnych wydziałów i radom dosyć dużej autonomii (zwłaszcza naukowej)."

Jak podkreśla prof. Marek Chmaj - jeszcze bardziej istotny był drugi punkt marcowych obrad. "Zapoznaliśmy się z planami przywrócenia normalności - procedurą powrotu do dydaktyki prowadzonej w murach uniwersytetu - na sali wykładowej a nie online. I tutaj właściwy Prorektor zarysował nam dosyć optymistyczną wizję szybkiego powrotu uczelni do normalnego funkcjonowania. Ta wizja zyskała naszą pełną akceptację. Mamy kilka etapów przywórcenia stanu normalnego i będą one wdrażane już od maja - tak, żeby studenci mogli stopniowo wracać na uniwersytet (zwłaszcza studenci ostatniego roku, którzy przygotowują się do obrony pracy). Na kolejnych etapach będą dochodzić następne roczniki - tak, żeby od października uniwersytet w pełni podejmował to zadanie, które ma spełniać wobec wspólnoty akademickiej."

Z prof. Markiem Chmajem rozmawiał Piotr Szauer. Posłuchajcie!

Kolejne obrady Rady Uczelni zaplanowano pod koniec kwietnia.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: