Aktualności
12.01.2021

Na UWM obradowała Uniwersytecka Rada Doskonałości Naukowej

Pierwsze tegoroczne spotkanie Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej poświęcone było niemal w całości zbliżającej się ewaluacji dyscyplin naukowych. Szczegóły zdradziła nam prof. Nina Smolińska - kierująca pracą tego zespołu opiniodawczo-doradczego na UWM.

Rada Doskonałości Naukowej to zespół opiniodawczo-doradczy Rektora. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie działa od października 2019 roku. Złożona jest z 21 osób (przewodniczących rad naukowych dyscyplin na uniwersytecie) oraz przedstawiciela doktorantów.

Główne zadanie na najbliższe miesiące to odpowiednie przygotowanie 24 dyscyplin do zaplanowanej na 2022 rok ewaluacji. "Za ten proces odpowiedzialni jesteśmy wszyscy. Każdy musi pilnować swojego dorobku naukowego we wszystkich bazach" - podkreśla prof. Nina Smolińska. "Oczywiście największa odpowiedzialność spoczywa na przewodniczących rad dyscyplin, bo to oni bezpośrednio odpowiadają za ewaluację w danych dyscyplinach, nadzorują ten proces gromadzenia wszystkich danych i też oni będą odpowiadali za przygotowanie danej dyscypliny do ewaluacji. Mają do tego narzędzia - będą mogli dokonywać analizy, oszacowania, co będzie najkorzystniejsze z punktu widzenia ich dyscypliny."

Z prof. Niną Smolińską spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

 

Przyjaciele - stań się jednym z nich: