Aktualności
05.01.2021

Rekrutacja śródroczna na UWM

24 kierunki kształcenia oferuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w tegorocznej rekrutacji śródrocznej na studia II stopnia. Internetowa rejestracja kandydatów trwa do 16 lutego. Szczegóły zdradziła nam Agnieszka Zdanowska z Biura ds. studenckich UWM.

Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w językach obcych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie rozpoczęła się już 16 grudnia. Natomiast kandydaci zainteresowani kontynuowaniem nauki na UWM na studiach realizowanych w języku polskim muszą jeszcze zaczekać. W systemie IRK będą mogli zarejestrować się od 1 do 16 lutego.

"To rekrutacja tylko na studia drugiego stopnia - na tzw. kierunki poinżynierskie.  Czyli aby wziąć w niej udział, należy legitymować się dyplomem z tytułem inżyniera" - przypomina Agnieszka Zdanowska z Biura ds. studenckich UWM w Olsztynie. "Aby wziąć udział w rekrutacji, należy utworzyć konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, wpisać swoje dane osobowe, wybrać kierunek i dostarczyć do dziekanatu wydziału, na którym zamierzamy studiować, zaświadczenie o wyniku studiów. Należy też wnieść opłatę rekrtuacyjną wynoszącą 85 złotych - na indywidualne konto w IRK."

Z Agnieszką Zdanowską spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prowadzi śródroczny nabór kandydatów na studia II stopnia na następujące kierunki:

STUDIA STACJONARNE II stopnia
    Architektura krajobrazu    
    Biotechnologia
    Budownictwo
    Gastronomia – sztuka kulinarna
    Geodezja i Kartografia
    Geodezja i Kartografia - studia w jęz. angielskim
    Gospodarka Przestrzenna
    Informatyka
    Informatyka - studia w jęz. angielskim
    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
    Inżynieria środowiska
    Inżynieria środowiska - studia w jęz. angielskim
    Mechanika i budowa maszyn
    Mechatronika
    Ochrona środowiska
    Ochrona środowiska - studia w jęz. angielskim
    Odnawialne źródła energii
    Rolnictwo
    Rolnictwo - studia w jęz. angielskim
    Rybactwo
    Technologia żywności i żywienie człowieka
    Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w jęz. angielskim
    Towaroznawstwo
    Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia
    Budownictwo
    Informatyka
    Mechanika i budowa maszyn
    Rolnictwo
    Zootechnika

Więcej informacji znajdziecie na stronie uczelni.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: