Aktualności
05.12.2020

Absolwenci Wydziału Nauki o Żywności UWM nagrodzeni przez Ecolab

Przedstawiciele trzech firm współpracujących z Wydziałem Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ufundowali nagrody najlepszym studentom i absolwentom. Pierwsze wręczono 4 grudnia. Wyróżnieni zostali najbardziej aktywnie działający członkowie kół naukowych.

 

Jakie kryteria są brane pod uwagę podczas wyboru laureatów specjalnych nagród dla studentów i absolwentów? "Aktywność w kołach naukowych, czyli realizowanie chociażby grantów, które przyznaje Magnificencja Rektor, opublikowane rozdziały w monografiach, wystąpienia na konferencjach, ale także znajomość działalności donatora" - tłumaczy Dziekan Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie prof. Małgorzata Darewicz. "Mamy kapitułę nagrody i opiekunowie kół naukowych typują ich zdaniem najlepszych kandydatów. Komisja obraduje i przyznaje nagrodę."

"Kultywujemy tę współpracę od wielu lat. Z tej uczelni pochodzi mnóstwo absolwentów, którzy pracują w naszej firmie. Zatrudniamy ich i uważamy, że są świetnie przygotowani do pełnienia funkcji - szczególnie w działach sprzedażowych. Znają bardzo dobrze mleczarstwo i przetwórstwo" - mówił Marek Karwacki, dyrektor regionalny firmy Ecolab.

Nasz reporter rozmawiał także z dwoma nagrodzonymi przez firmę Ecolab absolwentami Wydzialu Nauki o Żywności UWM.

Relację przygotował Arkadiusz Stępień-Miernikowski. 11 grudnia swoje nagrody wręczy firma Zentis. Natomiast 18 grudnia - Tetra Pak.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: