Aktualności
20.11.2020

Szkolenia dla studentów Szkoły Zdrowia Publicznego UWM

Szkoła Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie prowadzi rekrutacje na szkolenia realizowane dla studentów w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania". Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 27 listopada.

 

Szkolenia oraz warsztaty realizowane będą w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Adresowane są do studentów/ek studiów I i II stopnia kierunku pielęgniarstwo, I stopnia kierunku położnictwo, I stopnia kierunku ratownictwo medyczne. W pierwszej kolejności rekrutowani będą studenci z ostatniego roku studiów.

Warunkiem ubiegania się o udział w/w szkoleniach i warsztatach jest złożenie do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego: formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej z poczty uniwersyteckiej (warunek konieczny) na adres mailowy: anna.czestochowska@uwm.edu.pl w dniach 16-27 listopada.

Szczegóły zdradziła nam dr n. med. Ewa Kupcewicz. Rozmawiał z nią Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

I. OFERTA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO – warsztaty:

    Zasady współpracy w zespole terapeutycznym;
    Kinestetyka w opiece nad pacjentem.

II. OFERTA DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO – warsztaty:

    Nowoczesne techniki diagnostyczne dla położnych ultrasonografia;
    Karmienie piersią w praktyce szpitala;
    Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym i wczesnego połogu - warsztaty psychologiczne.

III. OFERTA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - certyfikowane szkolenia i warsztaty:

    Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe;
    Certyfikowany kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
    Certyfikowany kurs Ratownik WOPR.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Szkoły Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: