Aktualności
14.10.2020

Samorząd studencki UWM wybierze nowe władze

W listopadzie poznamy nowe władze Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kadencja obecnych właśnie się kończy. A w jaki sposób zostaną przeprowadzone wybory do rad wydziałowych? O tym opowiedziała nam Zuzanna Przewodowska.

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, przeprowadzenie tegorocznych wyborów będzie niezwykle trudne. "Nie mamy możliwości spotykania się ze studentami. Dlatego na najniższym szczeblu (rady roku i rady specjalności) wybory na pierwszych latach odbywają się zazwyczaj w trakcie szkoleń z praw i obowiązków studenta - w formie zdalnej" - tłumaczy Zuzanna Przewodowska z Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie. "Jeżeli chodzi o wyższe lata - większość samorządów wydziałowych podjęła uchwałę, że długość kadencji rady roku oraz rady specjalności ustala się na okres trwania studiów na danym kierunku i stopniu. To znaczy, że jeżeli starości zostali wybrani w poprzednich latach, kontynuują swoją pracę."

A co z radami wydziałowymi samorządu studenckiego? "Powinny się ukonstytuować do 16 listopada. Ze względu na panującą sytuację, chcemy aby te wybory zostały przeprowadzone jako głosowania elektroniczne - za pośrednictwem systemu USOS. Natomiast Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego powinna wybrać się do 23 listopada. Dopuszczamy, że te wybory odbędą się również za pośrednictwem systemu USOS."

Z Zuzanną Przewodowską spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Informacji o pracy Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie szukajcie na stronie: russ.uwm.edu.pl.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: