Aktualności
14.10.2020

Od pola do stołu - naukowcy z UWM wyjaśniają, jak produkuje się żywność

Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza zainteresowane szkoły średnie z całego kraju do uczestnictwa w praktycznych zajęciach laboratoryjnych. Kto może skorzystać ze specjalnej oferty i na czym dokładnie polegają spotkania? Posłuchajcie!

Zajęcia realizowane na Wydziale Nauki o Żywności pokazują żywność w bardzo szerokim ujęciu . Według zasady „od pola do stołu” prześledzić można proces doboru surowca, technologie i techniki produkcji. Naukowcy wyjaśniają także różne  aspekty bezpieczeństwa i kształtowania jakości podczas produkcji oraz w momencie kontaktu z żywnością w etapach poprodukcyjnych, dobór opakowań, zagospodarowanie odpadów, zarówno na poziomie przedsiębiorstwa jak i indywidualnego gospodarstwa domowego oraz oczywiście aspekty żywieniowe dotyczace żywności.

Wykorzystane podczas zajęć nowoczesne metody dydaktyczne w znacznym stopniu poszerzają wiedzę uczniów oraz zrozumienie ciekawych i wartościowych tematycznie treści. Część doświadczalna spotkań umożliwia również usystematyzowanie posiadanych wiadomości oraz poszerzenie zainteresowań w wyżej wspomnianym zakresie.

"To oferta adresowana do wszystkich szkół średnich, które chcą pokazać swoim uczniom możliwości dalszego rozwoju, dalszego kształcenia" - tłumaczy Prodziekan ds. studenckich WNoŻ dr inż. Adam Więk. "Sama koncepcja tych zajęć fakultatywnych powstała dwa lata temu. Ofertę kierujemy do uczniów z całej Polski. Nie ograniczamy się do regionu. Co roku wysyłamy do szkół taką informację z zaproszeniem i zachęceniem do współpracy. W tej ofercie zaznaczamy, że jeżeli jest jakieś zapotrzebowanie na temat, pewien aspekt praktyczny, który uczniów szczególnie interesuje - jeżeli będziemy mieli takie możliwości, będziemy starali się dostosować do tego."

Z drem inż. Adamem Więkiem spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

 

Z ofertą zajęć można zapoznać się na stronie Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: