Aktualności
02.10.2020

Symboliczny moment dla dwóch wydziałów UWM

Na placu przed Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obecności władz uczelni oraz wydziałów 2 października odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę siedziby Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych.

Nowa siedziba dla Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstaje w Kortowie u zbiegu ulic: Warszawskiej i Dybowskiego. Wykonawcą inwestycji jest fima Budimex. Prace rozpoczęły się w kwietniu tego roku.

"Po wielu latach starań - dokonuje się! Te dwa wydziały będą miały lepsze warunki pracy i studiowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim" - mówił Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski. I dodał, że z nowego obiektu korzystać będzie 4,5 tysiąca studentów oraz około 400 pracowników. "Inwestycja długo czekała na realizację. Rozpoczęła się z inicjatywy pana prof. Ryszarda Góreckiego. Pamiętam długie i częste rozmowy na ten temat. Początkowo koszt tej inwestycji był szacowany na 36 milionów złotych. Ale niestety warunki rynkowe sprawiły, że koszt się podwoił. Stąd też ta decyzja była trudna. Otrzymaliśmy na ten cel 12 milionów złotych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - za co chciałbym podziękować panu prof. Wojciechowi Maksymowiczowi."

Akt erekcyjny przeczytała Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM prof. Joanna Ostrouch-Kamińska.

Już za trzy lata z nowej siedziby korzystać będą studenci i pracownicy. W budynku o powierzchni 12,5 tysiąca m2 znajdą się nowoczesne sale wykładowe, seminaryjne, komputerowe, w tym także sala sądowa i laboratorium kryminalistyczne potrzebne studentom Wydziału Prawa i Administracji oraz pracownia logopedyczna czy sala ćwiczeń form teatralnych, z których korzystać będą studenci Wydziału Nauk Społecznych. A do tego pomieszczenia administracyjne, dziekanaty, pokoje pracowników dydaktyczno-naukowych.  Całkowity koszt inwestycji to około 71 mln zł. Uczelnia na ten cel otrzymała także wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Przyjaciele - stań się jednym z nich: