Aktualności
22.09.2020

Senat UWM rozpoczął pracę w nowym składzie

22 września Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zebrał się po raz pierwszy w nowym składzie. Spotkanie rozpoczęło podziękowanie senatorom pracującym w kadencji 2016-2020 oraz wręczenie nominacji tym, którzy dołączyli do jego składu po wyborach. A czego dotyczyła dyskusja? Zapraszamy do wysłuchania naszej relacji.

 

Pierwsze posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kadencji 2020-2024 było wyjątkowe z kilku powodów. Obradom po raz pierwszy przewodniczył nowy Rektor prof. Jerzy Przyborowski. "Zaprosiliśmy pana Rektora Ryszarda Góreckiego, aby złożył podziękowania wszystkim byłym członkom Senatu, w kadencji 2016-2020. Wręczyliśmy też listy gratulacyjne nowym członkom i osobom, które na stałe są zaproszone do uczestniczenia w posiedzeniach Senatu."

W dalszej części spotkania powołano komisję skutacyjną i rozpoczęła się dyskusja. Czego dotyczyła? "Zaopiniowaliśmy wniosek o nadanie tytułu profesora pani prof. Annie Doboszyńskiej. Pojawiły się też sprawy inwestycyjne. Senat wyraził opinię w sprawie ubiegania się o dotację docelową na remont domu studenckiego. Jest taka szansa, że możemy dostać 11,5 miliona złotych ze specjalnego strumienia finansowego związanego z pojawieniem się wirusa. Pozostałe to sprawy bieżące."

Wśród tych ostatnich, istotną kwestią było poinformowanie o formie realizacji kształcenia w semestrze zimowym nowego roku akademickiego. "Jesteśmy przygotowani! Będzie to mieszany tryb kształcenia. Zajęcia na poszczególnych wydziałach są zaplanowane blokami - tak, aby w uniwersytecie w tym samym czasie i miejscu nie przebywało zbyt dużo osób. Czekamy też na nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo to obecnie obowiązujące kończy swój byt 30 września. A my na podstawie tego rozporządzenia chcielibyśmy przygotować zarządzenie i procedury, które pozwolą nam bezpiecznie i sprawnie funkcjonować w tym okresie."

Z prof. Jerzym Przyborowskim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Kolejne posiedzenie Senatu UWM w Olsztynie odbędzie się w październiku. Na 2 października zaplanowano natomiast uroczystą inaugurację roku akademickiego 2020/2021.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: