Aktualności
21.09.2020

Plan rozwoju Wydziału Prawa i Administracji UWM

Prof. Jarosław Dobkowski od prawie roku kieruje pracą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. We wrześniu został powołany na nową czteroletnią kadencję na stanowisku dziekana. O planach najbliższych działań oraz wyzwaniach stojących przed studentami oraz pracownikami opowiadał w studiu Radia UWM FM.

Pierwsze miesiące pracy na stanowisku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie były trudnym czasem - przede wszystkim ze względu na konieczność dostosowania formy prowadzenia zajęć do ograniczeń związanych z pandemią wirusa SARS CoV-2. A zadań do zrealizowania było wiele. "Dostosowanie struktury wydziału do nowego statutu, rozpoczęcie budowy nowej siedziby WPiA oraz Wydziału Nauk Społecznych (a co za tym idzie wiele działań związanych z przenosinami do Centrum Humanistycznego)" - wylicza prof. Jarosław Dobkowski. "Te 11 miesięcy dostarczyło też wiele pozytywnych emocji. To przede wszystkim utworzenie i uruchomienie kierunku kryminologia. To także obecność w przestrzeni uniwersyteckiej - m.in. otwarcie księgozbioru prof. Stanisława Pikulskiego. Ale przede wszystkim - wskazanie Dziekana WPiA jako kandydata na Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie."

Najważniejsze cele jakie stawia na sobie i współpracownikom na kolejne cztery lata Dziekan to: profesjonalizacja kadry wydziału, rozwój stosunków międzyludzkich i wzrost prestiżu w ramach Uniwersytetu, jak i w Polsce oraz rozwój współpracy międzynarodowej i współpracy z gospodarką. Wydział będzie chciał także poszerzać swoją ofertę kształcenia. "Chcemy powołać nowe kierunki studiów, takie jak: doradztwo podatkowe, nauki o policji, ale także wzmocnić nasze sztandarowe kierunki jak prawo czy administracja i dostosować ofertę kształcenia do realiów gospodarczych i realiów życia publicznego."

Wydział Prawa i Administracji będzie niebawem obchodził także swoje 20-lecie. "Moim marzeniem jest 20 przedsięwzięć na dwudziestolecie. Tak, aby każda katedra wydziału, każda jednostka mogła się pokazać z jak najlepszej strony w tym okresie, gdy będziemy świętować dwudziestolecie."

Z prof. Jarosławem Dobkowskim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

W kadencji 2020-2024 prof. Dobkowskiego w pracach kolegium dziekańskiego wspierać będą: dr hab. Piotr Chlebowicz (Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia) oraz dr hab. Jakub Zięty (Prodziekan ds. Administracyjnych i Organizacji Procesu Dydaktycznego).

Przyjaciele - stań się jednym z nich: