Aktualności
16.09.2020

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na UWM

2 października Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rozpocznie oficjalnie rok akademicki 2020/2021. Podczas uroczystości w kortowskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się tradycyjna immatrykulacja a przemówienie inauguracyjne wygłosi nowy Rektor prof. Jerzy Przyborowski. Nadane zostaną także tytuły doctora honoris causa UWM.

Uroczystość w kortowskim Centrum Konferencyjnym rozpocznie oficjalne przekazanie władzy przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020 prof. Ryszarda Góreckiego. Następnie przemówienie inauguracyjne wygłosi nowy Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski. Po nim ślubowanie złożą studenci rozpoczynający naukę na UWM.

Tytułem doctora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyróżnieni zostaną: wybitny polski ekonomista prof. Jerzy Wilkin oraz były przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, ceniony histolog i biolog medyczny prof. Maciej Zabel (Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego). Prof. Zbigniew Witkowski odbierze dyplom "Honorowego Profesora" UWM.

Program uroczystości:

Hymn Państwowy
Uroczyste przekazanie władzy przez Rektora prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego
Przemówienie inauguracyjne Rektora dr. hab. Jerzego A. Przyborowskiego, prof. UWM
Gaudeamus Igitur
Immatrykulacja
Gaude Mater Polonia
Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Jerzemu Wilkinowi
Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Maciejowi Zablowi
Pieśń uroczysta – Hymn Honoris Causa Carmen Sollemne
Wręczenie dyplomu „Honorowego Profesora" Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu
Wystąpienia okolicznościowe
O Warmio moja miła
Wystąpienie Doktora Honoris Causa Profesora Jerzego Wilkina
Wystąpienie Doktora Honoris Causa Profesora Macieja Zabla
Zamknięcie uroczystości
Hymn Uniwersytecki

Uroczystość zaplanowana na 2 października (piątek) będzie transmitowana na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Początek o 11:00.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: