Aktualności
15.09.2020

Wydział Nauk Technicznych UWM - gwarantuje dobrą pracę i rozwój naukowy

Prof. Adam Lipiński przez kolejne cztery lata będzie kierował pracą Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W rozmowie z naszym reporterem podkreślał, że najważniejsze wyzwanie kolejnej kadencji to utrzymanie wysokiej kategorii naukowej i powrót studentów w mury uczelni.

Prof. Adam Lipiński funkcję dziekana Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie sprawuje od 2012 roku. W kolejnej kadencji w kolegium dziekańskim wspierać będą go: prof.  Dariusz Choszcz (Prodziekan ds. rozwoju i współpracy), dr inż. Jerzy Domański (Prodziekan ds. studenckich) oraz dr inż. Konrad Nowak (Prodziekan ds. kształcenia).

Dużym osiągnięciem ostatnich lat było uzyskanie naukowej kategorii A. "To sukces kolejnych dziekanów, ale przede wszystkim pracowników i studentów" - podkreśla w rozmowie z naszym reporterem prof. Lipiński. "Chcemy dobrze wypaść w kolejnej ocenie parametrycznej. Chcemy utrzymać kategorię A albo przynajmniej uzyskać kategorię B+, żebyśmy mogli kształcić na studiach trzeciego stopnia, prowadzić promocję doktorską i doktorów habilitowanych, jak również występować o tytuły profesorskie. Wtedy można mówić o pewnej stabilności jeżeli chodzi o rozwój kadry i kształcenie studentów."

Wyzwaniem jest także utrzymanie zainteresowania wśród młodych ludzi ofertą kształcenia WNT. "Chcielibyśmy zachęcić ich do studiowania. Nasi studenci znajdują dobrą pracę. Mają możliwość odbywania płatnych praktyk. Mamy studia dualne z firmą Michelin i Żarna. Są też inne firmy zainteresowane współpracą z nami."

Z prof. Adamem Lipińskim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Z dziekanami wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 będziemy spotykać się przez cały wrzesień. O ich planach, formie realizacji zajęć w semestrze zimowym i najważniejszych wyzwaniach opowiadamy codziennie od poniedziałku do piątku w Magazynie Akademickim Radia UWM FM.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: