Aktualności
11.09.2020

Co wpływa na naszą masę ciała? Badają to naukowcy z UWM

Dr Małgorzata Obara-Gołębiowska z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizuje od roku projekt badawczy dotyczący zwyczajów żywieniowych, czynników psychologicznych i genetycznych mających wpływ na naszą masę ciała.

Dr Małgorzata Obara-Gołębiowska związana jest z Katedrą Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Swoje badanie realizuje we współpracy z naukowcami z Katedry Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Żywności. "To projekt interdyscyplinarny. Wynikał z naszych wspólnych zainteresowań. Otrzymaliśmy dofinansowanie na badania pilotażowe z programu Miniatura. Dadzą one podstawę do tego, żeby składać kolejne, być może troszeczkę większe wnioski."

W ramach projektu przebadanych zostało 100 osób. "Skoncentrowaliśmy się głównie na grupie żeńskiej - młodych kobietach z nadwagą i otyłością. Ta grupa była porównywana do równie licznej grupy kobiet w zbliżonym wieku, ale z prawidłową masą ciała. Chcieliśmy zbadać rozpowszechnienie nieprawidłowych zwyczajów żywieniowych oraz genów, które mają potencjalny wpły na przyrost masy ciała."

Badania rozpoczęły się w listopadzie 2019 roku. "Głównym celem badań była analiza  współzależności pomiędzy czynnikami  genetycznymi, żywieniowymi i psychologicznymi - co ma wpływ na masę ciała. Chcieliśmy też wyodrębnić pewne czynniki ochronne, które być może zrównoważą wpływ genów."

Z dr Magłorzatą Obarą-Gołębiowską spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Wyniki badań poznamy w listopadzie. Ukażą się też w publikacji kończącej projekt. "Chcemy jednak prowadzić kolejne badania, które będą miały na celu pomoc osobom z nadmierną masą ciała."

 

Przyjaciele - stań się jednym z nich: