Aktualności
11.09.2020

Wydział Nauki o Żywności UWM spokojny o swoją przyszłość

Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej, doskonalenie oferty kształcenia, większy nacisk na współpracę zagraniczną - to główne osiągnięcia ostatnich czterech lat na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W kadencji 2020-2024 kierować będzie nim nadal prof. Małgorzata Darewicz.

 

Prof. Małgorzata Darewicz w latach 2008-2016 pełniła funkcję Prodziekan ds. nauki, współpracy i studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 roku kieruje także pracą Katedry Biochemii Żywności. Cztery lata temu została powołana na stanowisko Dziekana Wydziału.

Jak ocenia poprzednią kadencję? "To cztery lata, które były wyzwaniem dla wydziału - zarówno pod względem organizacji badań, organizacji procesu dydaktycznego, również ze względu na inwestycje, które na wydziale mieliśmy i cały czas kontynuujemy. Na pewno dużym osiągnięciem było to, że w ocenie parametrycznej osiągnęliśmy kategorię A i jesteśmy w tej elitarnej grupie wydziałów. To zapewnia stabilność finansowania. Jeśli dołożymy do tego finansowanie, które jest pochodną projektów realizowanych na wydziale (a w ciągu tych czterech lat pojawiało się ich coraz więcej, m.in. polsko-chiński) - od tej strony wydział osiągnął sukcesy" - podsumowuje prof. Darewicz. "Jeśli chodzi o proces dydaktyczny - nasi studenci odnosili szereg sukcesów w konkursach krajowych i międzynarodowych. Utworzyliśmy drugi stopień kształcenia na kierunku gastronomia i sztuka kulinarna. Otworzyliśmy też kształcenie na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności."

Funkcję Prodziekana ds. studenckich w latach 2020-2024 pełnić będzie nadal dr inż. Adam Więk. Zmiana nastąpiła natomiast na stanowisku Prodziekana ds. kształcenia. Prof. Annę Sylwię Tarczyńską zastąpił prof. Jarosław Kowalik. Przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia jest prof. Lidia Wądołowska.

Wyzwaniem najbliszych lat będzie na pewno planowana na 2022 roku ewaluacja jednostek naukowych. Dziekan podkreśla jednak, że jest spokojna o ocenę Wydziału Nauki o Żywności. "Mamy już pewne rzeczy uporządkowane. Pracownicy mają też bardzo dużą świadomość takiej osobistej odpowiedzialności za losy wydziału i Uniwersytetu, jeśli chodzi o wyniki ewaluacji. Muszę ich pochwalić! Wielu z nich pracuje naprawdę rzetelnie - mimo różnych ograniczeń, odnajduje się w nowej rzeczywistości. Mają też bardzo szerokie kontakty międzynarodowe, które - mam nadzieję - przełożą się na projekty badawcze."

Z prof. Małgorzatą Darewicz spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Z dziekanami wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 będziemy spotykać się przez cały wrzesień. O ich planach, formie realizacji zajęć w semestrze zimowym i najważniejszych wyzwaniach opowiadamy w Magazynie Akademickim Radia UWM FM.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: