Aktualności
10.09.2020

Centrum Poradnictwa Prawnego odpowiedzią na problemy czasu pandemii

W maju tego roku decyzją Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie powołana została komisja ekspercka - Centrum Poradnictwa Prawnego WPiA. Jednym z jego zadań jest wspomaganie  pracowników uczelni w okresie pandemii w zakresie nieodpłatnych porad prawnych.

Pracą Centrum Poradnictwa Prawnego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie kieruje dr Anna Franusz, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego. "Centrum powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie pracowników UWM, którzy popadli w tarapaty przez pandemię koronawirusa. Spowodowała ona reperkusje o charakterze prawnym w postaci zwolnień z pracy. Chodzi także o kwestie związane z uzyskiwaniem świadczeń z tytułu tzw. tarcz antykrysowych. Pandemia przyczyniła się też do wielu sporów rodzinnych. Zgłosiło się do nas także kilka insytucji samorządowych z prośbą o świadczenie takiej nieodpłatnej pomocy prawnej. Jako, że mamy zasoby ludzkie znakomicie przygotowane do tego typu zadań, postanowiliśmy stworzyć takie Centrum."

W pracę Centrum zaangażowanych jest kilkunastu pracowników Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. "Większość z nas jest praktykami. Czyli łączymy teorię z praktyką - nie tylko jako przedstawiciele zawodów prawniczych ale także w różnego rodzaju instytucjach czy też organach. Ponieważ są to pracownicy wielu katedr, jesteśmy w stanie świadczyć nieodpłatną pomoc prawną w zasadzie w ramach każdego rodzaju problemów prawnych - od prawa cywilnego po prawo publiczne."

Z darmowej pomocy korzystać mogą tylko pracownicy uczelni. Ale w planach jest także nawiązanie odpłatnej współpracy polegającej na pomocy eksperckiej podmiotom gospodarczym i organizacjom pozarządowym.

Z dr Anną Franusz spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Do zadań Centrum Poradnictwa Prawnego WPiA należy także wspieranie rozwoju Wydziału i uczelni poprzez sporządzanie ekspertyz i opinii na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, promocja i wspieranie potencjału pracowników badawczo-dydaktycznych oraz organizowanie dla nauczycieli akademickichszkoleń eksperckich.

Więcej informacji znaleźć można na stronie.

Przypominamy także, że studenci oraz mieszkańcy Olsztyna korzystać mogą z pomocy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się ona bezpłatnym udzielaniem porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: