Aktualności
07.08.2020

Czym jest zielona wiktymologia?

"Zielona wiktymologia - nowy kierunek badawczy w obszarze kryminologii" - to nazwa grantu naukowego realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pracownicy Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej sprawdzają jak zmienia się przestępczość w obszarze środowiska naturalnego, w tym handlu zwierzętami. O prowadzonych badaniach w studiu Radia UWM FM opowiadał dr Maciej Duda.

Pionierem badań z zakresu zielonej wiktymologii w naszym kraju jest prof. Wiesław Pływaczewski - kierujący Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej UWM w Olsztynie. Jej pracownicy realizują właśnie grant naukowy "Zielona wiktymologia - nowy kierunek badawczy w obszarze kryminologii".

A czym właściwie jest wiktymologia? "To nauka o ofierze. Zrodziła się w połowie XX wieku - po II Wojnie Światowej. Wtedy pojawił się wzrost zainteresowania tym aspektem przestępczości" - tłumaczy dr Maciej Duda. "Pod koniec XX wieku z tej wiktymologii wyodrębnił się obszar zainteresowań badawczych - tzw. zielona wiktymologia, zajmująca się tzw. przestępstwami przeciw środowisku."

Obecnie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie realizowane są aż dwa granty poświęcone tym zagadnieniom. Pracami badawczymi kierują dr Maciej Duda oraz dr Joanna Narodowska. "Ja badam aspekty wiktymologiczne, czyli dotyczące ofiar przestępstw. Natomiast koleżanka z pespektywy sprawców zajmuje się nielegalnym handlem zwierzętami domowymi. W Europie Zachodniej (zwłaszcza w Anglii) istnieje wielki rynek nielegalnie sprowadzanych zwierząt. Więc tam kryminolodzy twierdzą, że pochodzą one z Europy Wschodniej (z Polski, Litwy, Czech czy Słowacji). Pani doktor Narodowska to zagadnienie będzie zgłębiać."

 Z drem Maciejem Dudą spotkał się Wojtek Miśkiewicz. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

 

Przyjaciele - stań się jednym z nich: