Aktualności
30.07.2020

#KierunekUWM - Szkoła Doktorska

Myślisz o karierze naukowej? Chcesz po ukończeniu studiów magisterskich dalej rozwijać swoje zainteresowania badawcze? Dołącz do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Internetowa rejestracja kandydatów potrwa od 10 do 28 sierpnia. Szczegóły zdradził nam prof. Paweł Brzuzan.

 

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została utworzona przed rokiem. Od października 2019 roku jest jednostką odpowiedzialną na uczelni za kształcenie przyszłych doktorów. 

"Rekrutacja to konkurs. Wybierając najlepszych kandydatów  musimy być przygotowani na to, że będziemy rozbić coś w rodzaju castingu na najbardziej otwartych, rzutkich, młodych ludzi, którzy chcą spełnić kolejne lata w Uniwersytecie - wykonując swoje badania, ale jednocześnie zdobywając wiedzę w naszej Szkole Doktorskiej" - tłumaczy dyrektor Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie prof. Paweł Brzuzan.

Rejestracja do Szkoły Doktorskiej UWM w systemie IRK będzie możliwa od 10 do 28 sierpnia 2020 roku. Natomiast od 21 do 28 sierpnia kandydaci będą musieli dostarczyć komplet dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji. A co czeka ich we wrześniu? "Pierwszy etap rekrutacji polega na sprawdzeniu kompletności i zgodności formalnej przedstawionych dokumentów oraz ocenie i wycenie średniej ocen z przebiegu studiów. Ponadto oceniana jest pisemna wersja projektu badawczego. To bardzo ciekawy element, który nakłada na kandydata obowiązek sformułowania swojego planu badawczego na zbliżające się cztery lata."

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji zostaną przedstawione 9 września. A drugi  zaplanowano od 14 do 17 września. "Do niego dopuszczone są osoby, które w pierwszym etapie uzyskały minimum 50 procent maksymalnej liczby punktów z postępowania. Obejmuje on ocenę dorobku naukowego kandydata opisanego w podaniu o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz przeprowadzenie i ocenę rozmowy kwalifikacyjnej. A więc osoby zakwalifikowane będą prezentowały założenia swojej pracy doktorskiej, ale też odpowiadały na pytania komisji kwalifikacyjnej."

Ostateczna lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie zostanie podana 18 września. "Podobnie jak w zeszłym roku mamy 31 miejsc rozproszonych na 15 dyscyplin naukowych reprezentowanych w naszej Szkole Doktorskiej" - dodaje dyrektor placówki.

Z prof. Pawłem Brzuzanem spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Więcej informacji znajdziecie na stronie: szkoladoktorska.uwm.edu.pl

Przyjaciele - stań się jednym z nich: