Aktualności
28.07.2020

#KierunekUWM - Szkoła Zdrowia Publicznego

Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na studia na jednym z czterech kierunków: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. Opowiedziała nam o nich dr n. med. Olga Bielan. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

"Szkoła Zdrowia Publicznego kształci studentów na czterech kierunkach. Również zajmujemy się działalnością naukową jak i kształceniem zawodowym tej grupy młodzieży, która jest zainteresowana kształceniem w takich zawodach medycznych, które są bardzo poszukiwane na rynku pracy" - mówi wicedyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie ds. studenckich i kształcenia dr n. med. Olga Bielan. "Oferta kształcenie nie odbiega od tego, co oferowaliśmy maturzystom każdego roku. Kształcimy i proponujemy nabór na kierunki: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo oraz dietetyka. Dodatkową ofertę mamy skierowaną do maturzystów z Ełku i okolic. Tam staramy się nabrać grupę studentów, która wcześniej deklarowała chęć studiowania na tym kierunku. Zwłaszcza, że Ełk jest miastem, w którym są dwa duże szpitale i tam potrzeby są olbrzymie w zakresie kształcenie w zawodach medycznych."

Jak podkreśla dr Olga Bielan - do pracy z pacjentami trzeba mieć powołanie. "Nie każdy ma predyspozycje do pracy z drugim człowiekiem. Nie każdy też ma siły fizyczne. W pracy ratownika trzeba mieć taką krzepę fizyczną. Ale zachęcam wszystkie młode osoby, które potrafią rozwijać w sobie takie zachowania empatyczne, chcą pracować na korzyść drugiego człowieka - również w sytuacjach zagrożenia i takich nagłych zdarzeń jakie mamy obecnie w Polsce i na świecie."

Z dr n. med. Olga Bielan spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Internetowa rejestracja kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie trwa do 13 sierpnia. Żeby wziąć udział w rekrutacji, należy wejść na stronę: irk.uwm.edu.pl

Przyjaciele - stań się jednym z nich: