Aktualności
26.06.2020

Prof. Iwona Anna Ndiaye nagrodzona w Moskwie

Prof. Iwona Anna Ndiaye z Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zdobyła jedną z nagród XI Międzynarodowego Literacko-Artystycznego Festiwalu „Rosyjskie Mity”  w Moskwie. Doceniono jej monografię „Pod maską Talii. O tożsamości poetyckiej Nadieżdy Teffi" oraz wkład w badania z zakresu emigrantologii Słowian.

Wręczenie nagrody i dyplomu miało odbyć się w Moskwie w kwietniu 2020 roku. Pandemia pokrzyżowała jednak plany organizatorom festiwalu. Dyplom dotarł więc do Olsztyna drogą pocztową. Co jednak nie umniejsza sukcesu prof. Iwony Anny Ndiaye.

"Jest to ogromna satysfakcja! Moja momografia poświęcona Nadieżdie Teffi - rosyjskiej emigrantce - to wynik wieloletniej pracy badawczej. Zajmuję się emigracją rosyjską już blisko 30 lat. I po raz drugi mam taką osobistą satysfakcję, dlatego, że na na ostatniej konferecji Luminarze Rosyjskiej Emigracji, którą organizujemy zwykle jesienią w Olsztynie i na którą przyjeżdżają emigrantolodzy z różnych krajów Europy (z Rosji, Francji, Włoch) prof. Lucjan Suchanek - przewodniczący Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów podkreślał, że moja pierwsza monografia była pierwszą w Polsce poświęconą emigrantom rosyjskim. Wtedy właśnie dotarła do mnie ta informacja, że moja ostatnia monografia została także wyróżniona" - komentowała w studiu Radia UWM FM prof. Ndiaye.

Z prof. Iwoną Anną Ndiaye spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Prof.  Iwona Anna Ndiaye od 2018 roku pełni funkcję sekretarza Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: