Aktualności
21.05.2020

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju może trafić na UWM

Kolejny naukowiec z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ma szansę na Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju. W tym roku w kategorii „Naukowiec przyszłości" nominowana została dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności na Wydziale Nauki o Żywności UWM. Nam opowiedziała o swoich badaniach.

Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju przyznawane są od 2016 roku przez Centrum Inteligentnego Rozwoju - śląską spółkę zajmująca się promocją polskiej nauki. Statuetki trafiają do organizacji i osób, które wyznaczają trendy inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, inicjując zmiany rynkowe. Nagradzane projekty mają szansę zrewolucjonizować gospodarkę. 

Nagrody wręczane są w sześciu kategoriach: Naukowiec Przyszłości, Prezes Wizjoner, Inspirująca Kobieta na Czele Organizacji, Innowacyjne Technologie Przyszłości, Samorząd Przyjazny Mieszkańcowi i Inwestorowi oraz Uczelnia/Instytut/Wydział Przyszłości.

W tym roku dostrzeżono m.in. badania prowadzone przez dr inż. Wiolettę Chajęcką-Wierzchowska w ramach projektu naukowego "Zjadliwość, enterotoksyczność i antybiotykooporność szczepów gronkowców koaguloazo-ujemnych izolowanych z żywności z uwzględnieniem możliwości horyzontalnego transferu genów", który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jak odebrała nominację?

"Nie ukrywam, że jest to bardzo miła nominacja. Niezwykle cieszy fakt, że zauważono potencjał prowadzonych przeze mnie badań, które faktycznie są istotne chociażby z uwagi na zmieniający się styl życia konsumentów - coraz częściej zainteresowanych spożywaniem posiłków poza domem. Poznanie tych mechanizmów oraz możliwości przekazywania genów oporności czy gentów kodujących enterotoksyny przez gronkowce z żywności gotowej do spożycia, może pomóc w ukierunkowaniu strategii i kontroli" - przyznaje adiunkt z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie.

Z dr inż. Wioletą Chajęcką-Wierzchowską rozmawiał Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie!

W 2019 roku jedną z laureatek Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju została  dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, prof. UWM z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie. Wyróżniono ją za projekt „Tlenowy osad granulowany efektywną technologią oczyszczania ścieków oraz źródłem bioproduktów” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Natomiast dr inż. Mariusz Bodzioch z Katedry Multimediów i Grafiki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki otrzymał nominację w kategorii „Naukowiec przyszłości".

Przyjaciele - stań się jednym z nich: