Aktualności
19.05.2020

Jak UWM realizuje Program Rozwojowy na lata 2018-2022?

Od 2018 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie realizuje czteroletni Program Rozwojowy. Na ten cel uczelnia otrzymała ponad 33 miliony złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

"Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" obejmuje m.in. staże dla nauczycieli akademickich, warsztaty dla studentów, staże i wizyty studyjne, szkolenia i studia podyplomowe pracowników administracyjnych i na wdrożenie nowych systemów IT. W ramach przyznanych funduszy (33 mln zł) uczelnia zrealizuje 18 zadań, w tym 16 z zakresu doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz 2 z zakresów podniesienia jakości zarządzania uczelnią.

Na czele komitetu kierującego realizacją projektu stoi Prorektor ds. kształcenia i studentów UWM prof. Jerzy Przyborowski. "Projekt powstał dzięki pomysłom wszystkich wydziałów, które partycypowały w jego tworzeniu. Stwarza on ogromne szanse rozwoju dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" - podkreśla prof. Przyborowski. "To bardzo duży projekt podzielony na szereg modułów. Można skorzystać z różnego rodzaju form wsparcia. To przede wszystkim staże dydaktyczno-naukowe, dydaktyczne (krajowe i zagranicze, krótkoterminowe i co najmniej trzymiesięczne). To wyjątkowa forma wsparcia, która ma spełnić kilka swoich zadań. Przede wszystkim ma wzbogacić uczestników tych staży w umiejętności. Drugi cel to nawiązanie kontaktów. Inna forma wsparcia to różnego rodzaju szkolenia wzbogacające w wiedzę i umiejętności - zarówno dla nauczycieli akademickich jak i dla studentów. Bardzo duży nacisk położyliśmy na doskonalenie zawodowe pracowników administracji. Szereg różnych szkoleń pozwoli nam bardzo płynnie dostosować się do zmieniających się warunków w związku z wporwadzeniem nowej ustawy. Ale nie tylko. To też element motywacyjny związany z rozwojem osobistym. Zachęcam do udziału w tym programie!"

"Projekt rozpoczął się w październiku 2018 roku a koniec planujemy na wrzesień 2022 roku. Środki na realizację zadań dostajemy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju" - mówi kierująca projektem Zofia Możeluk. "Założyliśmy, że ze wsparcia skorzysta ponad 1200 studentów. W projekcie biorą udział również doktoranci. Uczelnia zadeklarowała, że 10 osób weźmie udział w studiach interdyscyplinarnych. Są to studia na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Przez 4 lata płacimy ze środków projektu stypendium doktoranckie, dofinansowujemy wyjazdy na konferencje międzynarodowe i szkoły letnie w ramach studiów doktoranckich."

A w jaki sposób wpierani są naukowcy? "NCBR w ramach projektów zintegrowanych uczelni dofinansowuje takie działania dla nauczycieli akademickich, które doskonalą warsztat pracy dydaktycznej. To są szkolenia, warsztaty i staże, które przyczyniają się do podniesienia tychże kompetencji. W projekcie założyliśmy, że ponad 500 nauczycieli akademickich skorzysta z tego wsparcia."

Z Zofią Możeluk rozmawiał Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie!

Dzięki realizacji projektu uczelnia tworzy także nowoczesne pracownie. "Sfinansowaliśmy już zakup sprzętu dla Wydziału Matematyki i Informatyki - wykorzystywanego przy realizacji studiów drugiego stopnia data science in practice oraz przy realizacji przedmiotu computer science in medicine and industry. Studenci mogą wykonywać przeróżne doświadczenia na bardzo zaawansowanym i profesjonalnym  sprzęcie, co bez wątpienia podnosi ich kwalifikacje. Zakupiliśmy także pracownię komputerową dla Wydziału Nauki o Żywności z oprogramowanie. Ze środków projektu został zakupiony również nowy serwer dla bios" - tłumaczy Zofia Możeluk.

O nowej pracowni komputerowej projektowania bryłowego, która powstała na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opowiedział nam dr inż. Józef Warechowski (na zdjęciu) z Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej.

Więcej informacji na temat "Programu Rozwojowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" znaleźć można na stronie: zpr.uwm.edu.pl

Przyjaciele - stań się jednym z nich: