Aktualności
18.05.2020

MNiSW publikuje wytyczne dotyczące powrotu na uczelnie studentów i pracowników

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wytyczne dotyczące przywracania działalności uczelni. Zostały one wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego i skonsultowane z konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów.

 

Wytyczne zostały właśnie opublikowane na stronach MNiSW. "Podkreślamy, że rekomendacje nie stanowią obowiązków do realizacji przez uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki - zalecenia i wskazówki zawarte w niniejszym dokumencie powinny pomóc, stanowiąc punkt wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur każdego podmiotu uwzględniających jego specyfikę oraz uwarunkowania, w jakich funkcjonuje. Traktując bezpieczeństwo ludzi jako priorytet należy, w przyjmowanych procedurach, uwzględniać także odpowiedzialność za należyte i efektywne funkcjonowanie instytucji oraz realizację ich zadań. Wszystkie decyzje podejmują rektorzy albo dyrektorzy instytutów, jako odpowiedzialni za bezpieczeństwo kierowanych podmiotów" - czytamy w komunikacie.

Podstawową formą prowadzenia zajęć w najbliższych tygodniach ma pozostać kształcenie zdalne. "Z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego studentów, doktorantów i pracowników zasadna jest kontynuacja zajęć w trybie zdalnym we wszystkich tych przypadkach, gdy nie wymagają one fizycznej obecności w obiektach uczelni, wykorzystywania znajdującej się tam aparatury i wyposażenia. Po 25 maja w przypadku konieczności realizacji zajęć w formie bezpośredniej należy zadbać o takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zakażania się przez ich uczestników np. poprzez zmniejszenie liczebności grup, a także takie zmiany w planie zajęć, które pozwolą na kumulację w czasie tych z nich, które wymagają bezpośredniej obecności."

O ile to możliwe - również pracownicy uczelni nadal powinni korzystać z możliwości pracy zdalnej. "W trosce o bezpieczeństwo rozważyć należy takie rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na zmniejszenie ryzyka zdrowotnego także dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi poprzez utrzymanie, w uzasadnionych przypadkach, możliwości świadczenia pracy zdalnie lub w systemie zmianowym. Zachęcamy także do wykorzystywania wszelkich możliwości technicznych i prawnych w celu usprawniania obiegu dokumentów, wniosków, podań, umów i innych pism, potwierdzania ich autentyczności oraz tożsamości ich autorów bez konieczności fizycznego kontaktu pomiędzy zainteresowanymi osobami."

Ministerstwo apeluje także o szczególną rozwagę w decyzjach o znoszeniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa.  "Ich dotychczasowe przestrzeganie odegrało nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, a jego skuteczne powstrzymanie warunkuje powrót do w pełni bezpiecznego i nieskrępowanego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki."

Z całym komunikatem i wytycznymi dotyczącymi powrotu na uczelnię studentów oraz pracowników zapoznać można się TU.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: