Aktualności
14.05.2020

Studenci będą wracać na UWM stopniowo. Pierwsi prawdopodobnie jeszcze w maju

Czy studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wrócą na uczelnię już 25 maja? Prawdopodobnie tak. Pozwalają na to bowiem nowe rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jako pierwsi z tej możliwości skorzystają żacy z ostatnich lat studiów na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Sztuki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało właśnie, że od poniedziałku 18 maja będzie obowiązywała zmiana rozporządzeń ograniczających działalność uczelni oraz instytutów naukowych i jednostek pomocniczych Polskiej Akademii Nauk polegająca na przywróceniu możliwości świadczenia pracy na terenie tych podmiotów.

Prawdopodobnie od 25 maja przywrócona zostanie natomiast możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów oraz tych, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym w laboratoriach i centrach symulacji medycznej.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie opracowuje już specjalne procedury związane z powrotem na uczelnię studentów, doktorantów, wykładowców i pracowników administracji. "Następnie będziemy planować zajęcia dydaktyczne, ale tylko te, które z powodów merytorycznych nie mogły być zrealizowane zdalnie"  - mówi Prorektor ds. kształcenia i studentów UWM prof. Jerzy Przyborowski. "Kontynuujemy kształcenie zdalne. A w uczelni będziemy organizować tylko i wyłącznie takie zajęcia, które z powodów merytorycznych zdalnie prowadzone byc nie mogą. Dotyczy to przede wszystkim kierunków medycznych, a więc: lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa. No i oczywiście dotyczy to tylko ostatnich semestrów studiów, tak aby pozowlić studentom je ukończyć."

Jako pierwsi na uczelnię - prawdopodobnie 25 maja lub na początku czerwca - wrócą studenci ostatnich lat na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Sztuki. "W przypadku kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej chodzi głównie o egzamin praktyczny, którego nie da się przeprowadzić zdalnie. Będziemy umożliwiać studentom dokończenie kształcenia i zdanie egzaminu dyplomowego."

Z prof. Jerzym Przyborowskim rozmawiał Piotr Szauer. Posłuchajcie!

Możliwość powrotu studentów na uczelnię już 25 maja to dobra informacja przede wszystkim dla Wydziału Lekarskiego UWM. "Czekaliśmy na tę informację z zapartym tchem" - mówi jego dziekan prof. Leszek Gromadziński. "Na szóstym roku kierunku lekarskiego są tylko zajęcia kliniczne, praktyczne w szpitalach. Zatem od 25 maja do końca czerwca będziemy mogli w sposób normalny przeprowadzić je - tylko dla studentów szóstego roku - głównie po to, żeby zakończyli studia medyczne w naszej uczelni. Oczywiście zajęcia w formie zdalnej będziemy prowadzić nadal."

Pozostali studenci Collegium Medicum UWM w Olsztynie zajęcia praktyczne będą odrabiać prawdopodobnie w lipcu. "Natomiast te zajęcia, których nie uda nam się przeprowadzić do sierpnia - zostaną przeniesione na rok akademicki 2020/2021" - dodaje Dziekan Wydziału Lekarskiego.

Powrót studentów na Uniwersytet będzie odbywał się stopniowo. Niebawem powinno ukazać się specjalne zarządzenie Rektora UWM w tej sprawie. "Na pewno nie będzie tak, że wszyscy masowo będą wracać do uczelni. Na to nie możemy pozwolić.  Wszystkie działania będziemy planowali w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu narażać na niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem studentów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników" - podkreśla prof. Jerzy Przyborowski.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: