Aktualności
12.02.2020

Rekrutacja śródroczna na UWM - Wydział Biologii i Biotechnologii

Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w trwającej obecnie rekrutacji śródrocznej zaprasza na studia na kierunku biotechnologia. Oferuje na nim cztery specjalności: farmaceutyczną, przemysłową, molekularną zwierząt oraz molekularną roślin.

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie w swojej ofercie kształcenia posiada trzy kierunki studiów - biologię, mikrobiologię i biotechnologię. Jednak tylko ten ostatni prowadzony jest w systemie siedmiosemestralnych studiów inżynierskich i trzysemestralnych - drugiego stopnia. Dlatego w rekrutacji zimowej - śródrocznej - właśnie biotechnologię mogą wybrać kandydaci.

"Oferta, którą w tym roku przewidzieliśmy dla studentów jest bardzo szeroka i pokrywa się z zakresami kształcenia, które realizujemy w trzech zakresach. To biotechnologia molekularna, przemysłowa i farmaceutyczna. W obrębie tych trzech zakresów nasi studenci będą realizowali własne badania naukowe. A finał to praca magisterska" - tłumaczy Prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii i Biotechnologii prof. Aleksander Świątecki. "Nowością dla studentów jest to, że na drugim stopniu przewidujemy czas na realizację tych badań. Podczas tzw. wolnej środy studenci w swoich katedrach pod opieką promotorów realizować będą badania naukowe, co bardzo ułatwi przygotowanie ciekawej pracy magisterskiej."

Do kogo skierowana jest ta oferta? "Studia te skierowane są do absolwentów legitymujących się tytułem inżyniera po siedemnastu kierunkach studiów. To biochemia, biocybernetyka, inżynieria biomedyczna, bioinżynieria produkcji żywności, bioinżynieria zwierząt, biologia, biologia medyczna, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, leśnictwo, mikrobiologia ochrony i kształtowania środowiska, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienia oraz zootechnika. Ale zapraszamy również tych, którzy ukończyli kierunki zbliżone" - wymienia Prodziekan ds. kształcenia dr Beata Dulisz.

Z dr Beatą Dulisz i prof. Aleksandrem Świąteckim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia drugiego stopnia w rekrutacji śródrocznej trwa do 18 lutego (do godziny 15:00). Więcej informacji znajdziecie na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl

KIERUNKI OFEROWANE NA UWM W REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ 2020:

STUDIA STACJONARNE II stopnia
    Architektura krajobrazu    
    Biotechnologia
    Budownictwo
    Gastronomia – sztuka kulinarna
    Geodezja i Kartografia
    Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
    Gospodarka Przestrzenna
    Informatyka
    Informatyka - studia w j. angielskim
    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
    Inżynieria środowiska
    Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
    Mechanika i budowa maszyn
    Mechatronika
    Ochrona środowiska KS
    Ochrona środowiska KS - studia w j. angielskim
    Odnawialne źródła energii
    Rolnictwo
    Rolnictwo - studia w j. angielskim
    Rybactwo
    Technologia żywności i żywienie człowieka
    Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
    Towaroznawstwo
    Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia
    Budownictwo
    Informatyka
    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
    Mechanika i budowa maszyn
    Rolnictwo
    Zootechnika

Przyjaciele - stań się jednym z nich: