Aktualności
11.02.2020

Rekrutacja śródroczna na UWM - Wydział Matematyki i Informatyki

Dlaczego warto studiować informatykę? Jakie specjalności na tym kierunku studiów oferuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i czym się charakteryzują? Na te pytania opowiedział nam Dziekan prof. Jan Jakóbowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

"Nasi absolwenci nie narzekają na brak pracy. Uzyskują ją bardzo szybko. Bardzo wielu studentów informatyki podpisuje umowy z firmami podczas nauki" - przekonuje Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie prof. Jan Jakóbowski. "Dlatego mamy bardzo wielu kandydatów na studia na kierunku informatyka. Wiele osób rezygnuje, bo dochodzą do wniosku, że te studia są dla nich za trudne. My się staramy, jak możemy ludziom pomagać. Pewne rzeczy są trudne, ale przy dobrej woli obu stron na pewno damy sobie radę!"

Na studiach drugiego stopnia na kierunku informatyka studenci mają do wyboru kilka specjalności: projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych, techniki multimedialne, bioinformatyka oraz data science w praktyce (w języku angielskim).

Z prof. Janem Jakóbowskim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia drugiego stopnia w rekrutacji śródrocznej trwa do 18 lutego (do godziny 15:00). Więcej informacji znajdziecie na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl

KIERUNKI OFEROWANE NA UWM W REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ 2020:

STUDIA STACJONARNE II stopnia
    Architektura krajobrazu    
    Biotechnologia
    Budownictwo
    Gastronomia – sztuka kulinarna
    Geodezja i Kartografia
    Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
    Gospodarka Przestrzenna
    Informatyka
    Informatyka - studia w j. angielskim
    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
    Inżynieria środowiska
    Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
    Mechanika i budowa maszyn
    Mechatronika
    Ochrona środowiska KS
    Ochrona środowiska KS - studia w j. angielskim
    Odnawialne źródła energii
    Rolnictwo
    Rolnictwo - studia w j. angielskim
    Rybactwo
    Technologia żywności i żywienie człowieka
    Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
    Towaroznawstwo
    Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia
    Budownictwo
    Informatyka
    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
    Mechanika i budowa maszyn
    Rolnictwo
    Zootechnika

Przyjaciele - stań się jednym z nich: