Aktualności
05.02.2020

Rekrutacja śródroczna na UWM - Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Zootechnika i rybactwo - to dwa kierunki studiów oferowane przez Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w tegorocznej rekrutacji śródrocznej. Dlaczego warto je wybrać? O to zapytaliśmy Prodziekana ds. kształcenia prof. Pawła Wysockiego. Posłuchajcie!

"W ramach kierunku rybactwo prowadzimy nabór na zakres kształcenia akwakultura i akwarystyka (zarówno w języku polskim jak i angielskim). To są studia trzysemestralne drugiego stopnia dla studentów, którzy ukończyli studia inżynierskie. To niezwykle ciekawy kierunek przede wszystkim ze względu na zmiany, które zachodzą w prawie związanym z chowem i hodowlą ryb (generalnie akwakulturą). Ale również w związku ze zmianami upodobań żywieniowych czy funkcjonowania w zdrowym środowisku. Wszystkimi tymi akceptami studenci będą się zajmowali" - charakteryzuje Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt prof. Paweł Wysocki.

A gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci rybactwa? "Przede wszystkim są to stanowiska pracy ichtiologów w rybackich gospodarstwach produkcyjnych, których ze względu na specyfikę naszego regionu na pewno będzie przybywać. Poza tym to jest praca w różnego rodzaju ośrodkach zarybieniowych - np. w Polskim Związku Wędkarskim, praca inspektora w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, ale także w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz placówkach badawczo-rozwojowych. Ukończenie kierunku pozwala także na prowadzenie specjalistycznych hodowli."

Drugi z oferowanych kierunków to zootechnika - niezywkle wysoko oceniany w ogólnopolskich rankingach jakości kształcenia. "Proponujemy takie zakresy kształcenia jak: hodowla i użytkowanie zwierząt, kształtowanie jakości produktów zwierzęcych, biotechnologia w hodowli zwierząt oraz produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywnieniowe" - przypomina nasz gość.

Z prof. Pawłem Wysockim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia drugiego stopnia w rekrutacji śródrocznej trwa do 18 lutego (do godziny 15:00). Więcej informacji znajdziecie na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl

KIERUNKI OFEROWANE NA UWM W REKRUTACJI ŚRÓDROCZNEJ 2020:

STUDIA STACJONARNE II stopnia
    Architektura krajobrazu    
    Biotechnologia
    Budownictwo
    Gastronomia – sztuka kulinarna
    Geodezja i Kartografia
    Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
    Gospodarka Przestrzenna
    Informatyka
    Informatyka - studia w j. angielskim
    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
    Inżynieria środowiska
    Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
    Mechanika i budowa maszyn
    Mechatronika
    Ochrona środowiska KS
    Ochrona środowiska KS - studia w j. angielskim
    Odnawialne źródła energii
    Rolnictwo
    Rolnictwo - studia w j. angielskim
    Rybactwo
    Technologia żywności i żywienie człowieka
    Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
    Towaroznawstwo
    Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia
    Budownictwo
    Informatyka
    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
    Mechanika i budowa maszyn
    Rolnictwo
    Zootechnika

Przyjaciele - stań się jednym z nich: