Aktualności
04.02.2020

Studencki Grant Rektora - rozstrzygnięcie trzeciej edycji konkursu

Siedem kół naukowych działających na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie otrzyma dofinansowanie na swoje działania w ramach trzeciej edycji Studenckiego Grantu Rektora. Łączna kwota wsparcia to prawie 100 tysięcy złotych. Naszym gościem był Prorektor ds. kształcenia i studentów UWM prof. Jerzy Przyborowski.

Termin składania wniosków w trzeciej edycji konkursu minął 30 października. O Studencki Grant Rektora starało się w tym roku 10 kół naukowych. "Jest tendencja spadkowa, co mnie troszeczkę niepokoi. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że te wnioski w ocenie ekspertów jakościowo były rzeczywiście bardzo dobre. W sumie finansujemy siedem z nich na łączną kwotę 97 tysięcy złotych. Najwyżej finansowany grant to 20 tysięcy złotych" - podsumował Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Jerzy Przyborowski.

W poprzednich dwóch edycjach konkursu studenci zgłosili kolejno 56 i 16 wniosków. Sfinansowano 17 z nich. "Trzeba przyznać, że wyniki realizacji tych projektów są naprawdę dobre. Niektóre kończą się dobrymi publikacjami. A jeden z nich zakończył się zgłoszeniem patentowym. Jest to dla nas bardzo dobry prognostyk i cieszymy się, że studencki tak aktywnie angażują się w kołach naukowych."

Z prof. Jerzym Przyborowskim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Koła naukowe, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach trzeciej edycji Studenckiego Grantu Rektora:
- Studenckie Koło Patomorfologiczne
- Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej
- Studenckie Koło Naukowe Internistyczno-Kardiologiczne " Naikai-gakusei-kai"
- Koło Naukowe Patofizjologii
- Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt
- Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych we współpracy z Naukowym Kołem Mikrobiologii NKM
- Koło Naukowe Diagnostyki Chorób Roślin ZYMOKS.

Finansowaniu podlegały projekty: konstrukcyjne (których efektem są konstrukcje), badawcze (których efektem są wyniki badań, stanowiące materiał do przygotowania pracy naukowej), artystyczne (wystawy, koncerty, przygotowanie do uczestnictwa w konkursach, festiwalach i innych wydarzeniach o wysokiej randze artystycznej) oraz edukacyjne (doświadczenia, pokazy naukowe).

Kwalifikacja odbyła się w ramach czterech obszarów:
- nauk społecznych, humanistycznych i sztuki,
- nauk technicznych i ścisłych,
- nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
- nauk medycznych.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: