Aktualności
15.01.2020

Konstytucjonalista z UWM będzie doradzał Marszałkowi Senatu

Dr hab. Marcin Dąbrowski z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został członkiem Zespołu Doradców do spraw kontroli konstytucyjności ustaw, który będzie działał przy Marszałku Senatu jako organ opiniodawczo-doradczy.

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki wręczył nominacje w czwartek 9 stycznia. Akty powołania w skład Zespołu Doradców do spraw kontroli konstytucyjności ustaw odebrało 15 osób. Zespół będzie działał przy Marszałku Senatu jako organ opiniodawczo-doradczy. "Będzie się zajmował pracami, które stanowią przedmiot obrad Sejmu. Jeżeli Marszałek poweźmie wątpliwość co do zgodności z prawem, legalności i przede wszystkim konstytucyjności procedowanych ustaw, wówczas może przedłożyć do zaopiniowania zespołowi swoich doradców i poddaniu badaniu, czy dokument jest zgodny z Konstytucją" - tłumaczy dr hab. Marcin Dąbrowski. "Będziemy podzieleni na mniej liczne zespoły, które będą opracowywały poszczególne dokumenty, ustawy i sporządzały opinie."

Naukowiec z Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie przyznaje, że powierzone mu zadanie jest bardzo odpowiedzialne. "Żyjemy w dosyć skomplikowanych czasach, obarczonych kryzysami, wieloma sporami... I procedowane prawo w Sejmie budzi bardzo często wiele kontrowersji i wątpliwości, jeżeli chodzi o jego zgodność z konstytucją. Niektóre z nich są uzasadnione. Niektóre budzą bardzo poważne wątpliwości, niektóre mniej. Celem naukowców jest jednak patrzenie na ręce prawodawcy i sprawdzanie, czy przepisy Konstytucji są przestrzegane."

Z drem hab. Marcinem Dąbrowskim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Warto dodać, że przewodniczącym nowego zespołu doradczego został prof. Marek Chmaj, który pełni także funkcję przewodniczącego Rady Uczelni na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W piętnastoosobowym składzie zasiadać będzie także były Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM prof. Bronisław Sitek.

Pełny skład znaleźć można na stronie Senatu RP.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: