Aktualności
14.01.2020

Kolejny wydział UWM z naukową kategorią A!

Już osiem z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie może pochwalić się naukową kategorią A. Do tego grona dołączył właśnie Wydział Nauk Technicznych. "Chciałbym podziękować pracownikom i władzom uczelni - że wierzą w nasz wydział" - mówił w studiu Radia UWM FM Dziekan prof. Adam Lipiński.

 

"W 2017 roku otrzymaliśmy decyzję Ministra o przyznaniu wydziałowi kategorii B. Mieliśmy miesiąc na złożenie odwołania i to zrobiliśmy. Decyzja z kwietnia 2018 roku podtrzymywała kategorię B. Nadal byliśmy jednak konsekwentni i odwołaliśmy się do sądu administracyjnego w Warszawie (za pośrednictwem Ministra). Sąd przyjął naszą sprawę 6 lipca 2018 roku. W kolejnym roku sąd uchylił decyzję Ministra i skierował do ponownego rozpatrzenia. Komisja rozpatrzyła naszą sprawę, ta trafiła do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych i 13 listopada KEJN wydał rekomendację dla Ministra, żeby przyznać wydziałowi kategorię A. 24 grudnia 2019 roku Minister wydał decyzję stanowiącą, że Wydział Nauk Technicznych UWM posiada kategorię A" - podsumował długi proces walki o lepszą ocenę Dziekan WNT prof. Adam Lipiński.

Jakie kryteria są brane pod uwagę podczas przyznawania oceny? "To cztery kryteria. Pierwsze - osiągnięcia naukowe i twórcze. I tu muszę pochwalić się, że nasz wydział jest liderem na uczelni jeżeli chodzi o patenty. W drugim kryterium brany jest pod uwagę potencjał naukowy, w trzecim - praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej a w czwartym - pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej" - wymienia dziekan.

Prof. Lipiński podkreśla także, że wywalczoną ocenę Wydział Nauk Technicznych chciałby utrzymać także w kolejnej ocenie KEJN. "Kolejna ocena parametryczna odbędzie się już w przyszłym roku - według nowych zasad. Chodziłoby o to, żebyśmy dostali co najmniej ocenę B+, która daje nam możliwość prowadzenia badań naukowych, promowania kadr. To jest ważne, najważniejsze!"

Z prof. Adamem Lipińskim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Obecnie kategorię naukową A posiada już osiem z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Geoinżynierii
Wydział Humanistyczny
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Nauki o Żywności
Wydział Teologii

Przyjaciele - stań się jednym z nich: