Aktualności
13.01.2020

Prof. Mariola Grzybowska-Brzezińska - finalistka plebiscytu Belfer 2019

Po raz drugi Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w finale plebiscytu Belfer reprezentować będzie prof. Mariola Grzybowska-Brzezińska. Prodziekan ds. toku studiów podkreśla, że "bycie nauczycielem to nie jest zawód a pasja". Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Prof. Mariola Grzybowska-Brzezińska swoją pracę na uczelni traktuje bardzo poważnie. I taki ma też stosunek do każdego studenta. "Jestem przekonana o tym, że być belfrem to być wychowawcą. Współcześnie jest to ogromnie trudne. Ten dystans pokoleń chyba się zwiększa. A pokolenia się skracają i ich przemiana bardzo szybko mija. I wydaje mi się cały czas, że nie nadążam. To, co robię - to pasja. I czynię to z przyjemnością" - mówiła w studiu Radia UWM FM. "Bycie wychowawcą to praca przez cały czas nad sobą  samym i tym, co mogę przekazać młodzieży. Coraz częściej podchodzę też do studentów jak do moich dzieci. Pewnie nie zawsze to lubią. Ale to jest taka odpowiedzialność."

Finalistka plebiscytu Befler 2019 z Wydziału Nauk Ekonomicznych związana jest z Katedrą Analizy Rynku i Marketingu. Pełni także funkcję Prodziekana ds. toku studiów. "Jestem osobą od rozpraszania chmur nad studentami. Taki sobie cel postawiłam. To jest kontakt z człowiekiem, jego problemami i radościami. Z reguły jest tak, że przychodzą do mnie z problemami. Są różne i czasami naprawdę przytłaczające. Walczę z sobą i wykorzystuję wiele sił, żeby je pokonać. Staram się pomagać i w takim przekonaniu chciałabym dokończyć realizację tej funkcji."

A jakimi cechami według niej powinien wyróżniać się dobry belfer? "Powinien być człowiekiem mądrym życiowo. Ważny jest też pewnie autorytet zawodowy. Ale myślę, że belfer powinien wiedzieć, co to znaczy być człowiekiem. I być człowiekiem absolutnie tolerancyjnym, wyrozumiałym, pewnie niepozbawionym emocji, choć w wielu przypadkach obiektywnym i sprawiedliwym. Uczciwy - to również powinna być cecha nauczyciela."

Z prof. Mariolą Grzybowską-Brzezińską spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Wybory wydziałowe Belfra w tym roku odbyły się w ostatnim tygodniu listopada. W drugim etapie plebiscytu (13-19 stycznia 2020 roku) studenci głosują już za pomocą specjalnej aplikacji, wspierając finalistę ze swojego wydziału. Laureatów plebiscytu Belfer 2019 poznamy tradycyjnie podczas specjalnej Gali w kortowskim Centrum Konferencyjnym. Ta odbędzie się 22 stycznia. Z wszystkimi finalistami spotykamy się na antenie Radia UWM FM!

Tytuł Belfra na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zostanie przynany po raz czternasty. W poprzednich edycjach plebiscytu zwyciężali przedstawiciele pięciu wydziałów: Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (po 4 razy), Wydziału Bioinżynierii Zwierząt oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych (po 2 razy) i Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

Lista tegorocznych finalistów prezentuje się następująco:

Wydział Bioinżynierii Zwierząt - Prof. dr hab. Jan Jankowski
Wydział Biologii i Biotechnologii - Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - Dr inż. Jacek Zabielski
Wydział Humanistyczny - Dr Piotr Markiewicz
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz
Wydział Lekarski - Dr n. med. Ewa Lepiarczyk
Wydział Matematyki i Informatyki - Mgr Jacek Szypulski
Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Dr wet. Katarzyna Żarczyńska
Wydział Nauk Ekonomicznych - Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Wydział Nauk o Zdrowiu - Mgr Tadeusz Miłowski
Wydział Nauk o Środowisku - Dr hab. inż. Grażyna Furgała-Selezniow, prof. UWM
Wydział Nauk Społecznych - Dr Joanna Żeromska-Charlińska
Wydział Nauk Technicznych - Dr inż. Paweł Pietkiewicz
Wydział Nauki o Żywności - Dr inż. Lucyna Kłębukowska
Wydział Prawa i Administracji - Dr Andrzej Gawliński
Wydział Sztuki - Mgr Patrycja Kunert
Wydział Teologii - Ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM

Plebiscyt Belfer pierwszy raz został rozstrzygnięty w 2005 roku. Jego pomysłodawcami byli: Małgorzata Sadowska i Łukasz Staniszewski - ówczesny redaktor naczelny Radia UWM FM. W kolejnych latach organizacją zajęła się Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM. Przed rokiem najlepsza okazała się dr Maria Michalczyk z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Z kolei dr hab. Wojciech Kozera z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt jako jedyny dwukrotnie sięgnął po statuetkę.

A to pełna lista dotychczasowych laureatów:
Belfer 2004 - dr Wojciech Cymerman (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej)
Belfer 2005 - dr Andrzej Dawidowicz (Wydział Matematyki i Informatyki)
Belfer 2008 - dr hab. Wojciech Kozera (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
Belfer 2009 - dr Tomasz Maślanka (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
Belfer 2010 - dr wet. Wojciech Barański (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
Belfer 2011 - mgr Karolina Wojciechowska (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Belfer 2012 - dr Sławomir Kulesza  (Wydział Matematyki i Informatyki)
Belfer 2013 - dr Agnieszka Zawadzka  (Wydział Matematyki i Informatyki)
Belfer 2014 - dr Stanisław Drozda  (Wydział Matematyki i Informatyki)
Belfer 2015 - dr Anna Snarska (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
Belfer 2016 - dr hab. Wojciech Kozera (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
Belfer 2017 - dr Tomasz Wierzejski (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Belfer 2018 - dr Maria Michalczyk (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

Przyjaciele - stań się jednym z nich: