Aktualności
10.01.2020

Nowy Wydział Geoinżynierii na UWM w Olsztynie

1 stycznia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powstał formalnie nowy Wydział Geoinżynierii. Stworzyły go dwie dotychczas funkcjonujące samodzielnie jednostki naukowe: Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz Wydział Nauk o Środowisku. O pierwszych dniach wspólnej pracy opowiedzieli nam ich byli dziekani: prof. Ewa Paturej oraz prof. Paweł Wielgosz.

Na Wydziale Geoinżynierii UWM w Olsztynie prowadzone są badania i zajęcia w zakresie dyscyplin naukowych: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria środowiska, górnictwo  i energetyka.

"Na nowym wydziale pracuje w tej chwili ponad 270 osób (z tego ponad 200 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 70 pracowników technicznych i administracyjnych). Studentów mamy ponad 1800" - zdradza dziekan nowego Wydziału Geoinżynierii prof. Paweł Wielgosz. "Z Wydziału Nauk o Środowisku przeszło ponad 450 studentów. Reszta to studenci Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa" - dodaje była juz dziekan WNoŚ prof. Ewa Paturej.

Do końca semestru zimowego dziekanaty nieistniejących już wydziałów będą pracować w swoich dotychczasowych siedzibach. Jeden wspólny ma powstać pod koniec lutego. Co jeszcze zmieni się dla studentów? "Dla nich nic się nie zmieniło. Zajęcia odbywają się w takich systemie i takich salach dydaktycznych jak dotychczas. Oczywiście samorząd studencki został przygotowany do tworzenia nowego wydziału. Kierunki kształcenia dalej będą też obsługiwane przez te same panie z dziekanatu."

Wydział Geoinżynierii tworzą trzy instytuty podporządkowane nowym dyscyplinom naukowym. "Jest Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, w którego skład weszły wszystkie cztery katedry funkcjonujące wcześniej na Wydziale Nauk o Środowisku" - tłumaczy prof. Ewa Paturej. W strukturze Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa funkcjonowało wcześniej 5 insytutów. Obecnie naukowcy pracują w dwóch: Instytucie Geodezji i Budownictwa (6 katedr) oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii (3 katedry).

Z prof. Ewą Paturej i prof. Pawłem Wielgoszem spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Więcej informacji znajdziecie na stronie Wydziału Geoinżynierii: wgipb.uwm.edu.pl

Przyjaciele - stań się jednym z nich: