Aktualności
08.01.2020

Trwają zapisy na kolejne szkolenia dla pracowników UWM

7 stycznia rozpoczęły się zapisy na kolejne szkolenia realizowane w ramach „Programu rozwojowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. Do kogo są skierowane i jaką tematykę obejmują? O tym opowiedziała nam kierowniczka projektu Zofia Możeluk. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Cykl szkoleniech w ramach „Programu rozwojowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” prowadzony jest od 2019 roku. "Jest to bardzo duże przedsięwzięcie skierowane do studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych, jak również do kierowników, dziekanów, władz uczelni" - przypomina Zofia Możeluk.

Aktualnie trwa nabór na kolejne szkolenia skierowane do pracowników administracji UWM oraz osób zajmujących na uczelni kierownicze stanowiska. Zapisy przyjmowane są od 7 stycznia do 7 lutego w biurze projektu. "Można zapisywać się na szkolenia z języka angielskiego, z zakresu zmian w systemie prawnym dotyczącym zarządzania uczelnią, z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, finansów uczelni, zarządzania projektami i ubiegania się o środki na nie, z zakresu zarządzania jakością kształcenia i współpracą międzynarodową. Jest także cała gama szkoleń interpersonalnych, takich jak: zarządzanie czasem, zarządzanie zespołem, konfliktem."

Szkolenia są bezpłatne, realizowane podczas godzin pracy i skierowane do wszystkich pracowników administracji UWM, którzy pracują na uczelni co najmniej od 3 miesięcy.

Z Zofią Możeluk spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Będzie realizowany przez uczelnię do 2022 roku.

W ramach przyznanych funduszy (33 mln zł) UWM zrealizuje 18 zadań, w tym 16 z zakresu doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz 2 zadania z zakresów podniesienia jakości zarządzania uczelnią.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: zpr.uwm.edu.pl

Przyjaciele - stań się jednym z nich: