Aktualności
05.11.2019

Pierwsza taka dyskusja o badaniach podwodnych

"Badania podwodne – metody, monitoring i edukacja" - to hasło pierwszej ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Ślesinie pod auspicjami Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Foto: Patrycja Kostrzewa, Anna Wiśniowska

Miejsce konferencji – Ślesin w pobliżu Konina - wybrano nieprzypadkowo. Znajdują się tam głębokie jeziora, podgrzewane okresowo przez ciepłą wodę z pobliskich elektrowni. W Jeziorze Ślesińskim odbywały się także warsztaty szkoleniowe umożliwiające zdobycie uprawnień płetwonurka ekologa i wydobywcy.

W dwudniowych październikowych obradach udział wzięło 40 osób. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie reprezentowali w tym gronie: dr Anna Źróbek-Sokolnik z Wydziału Biologii i Biotechnologii, prof. Adam Senetra i dr Piotr Dynowski z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz dr inż. Krzysztof Kozłowski z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

"Konferencja składała się z dwóch części. Część wykładowa (teoretyczna) dotyczyła spraw związanych z płetwonurkowaniem, jak równiez z badaniami w których potencjalnie można wykorzystać płetwonurkowanie jako narzędzie do pomocy przy wszelkiego rodzaju inwentaryzacjach przyrodniczych. W drugiej części konferenecji prowadzono warsztaty i szkolenia ze specjalizacji płetwonurek ekolog, związanej z umiejętnością poruszania się w środowisku wodnym w sposób przezpieczny dla niego. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Zakończone było to egzaminem" - tłumaczył naszemu reporterowi dr Piotr Dynowski.

Z drem Piotrem Dynowskim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Przyjaciele - stań się jednym z nich: