Aktualności
04.11.2019

Kto zdobędzie Studencki Grant Rektora?

30 października minął termin składania wniosków w trzeciej edycji konkursu o Studencki Grant Rektora. O wsparcie finansowe badań mogli starać się żacy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie działający w kołach naukowych. Naszym gościem był Paweł Łojewski z Biura ds. studenckich UWM.

 

Finansowaniu podlegają projekty: konstrukcyjne (których efektem są konstrukcje), badawcze (których efektem są wyniki badań, stanowiące materiał do przygotowania pracy naukowej), artystyczne (wystawy, koncerty, przygotowanie do uczestnictwa w konkursach, festiwalach i innych wydarzeniach o wysokiej randze artystycznej) oraz edukacyjne (doświadczenia, pokazy naukowe).

Kwalifikacja odbywa się w ramach czterech obszarów:
- nauk społecznych, humanistycznych i sztuki,
- nauk technicznych i ścisłych,
- nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
- nauk medycznych.

Jakie było zainteresowanie trzecim już konkursem o Studencki Grant Rektora? "W tym roku wpłynęło do nas 10 wniosków, które opiewają łącznie na sumę prawie 170 tysięcy złotych. Niektóre z nich przewiduja dwuletni okres realizacji, inne roczny. Na razie są one na etapie sprawdzania pod względem formalnym" - zdradza kierownik Biura ds. Studenckich UWM w Olsztynie Paweł Łojewski. Kwalifikacja projektów spełniających wymogi formalne i posiadających pozytywną opinię ekspertów prowadzona jest przez Uczelnianą Radę Kół Naukowych. Wyniki poznamy do 31 stycznia 2020 roku. "Sądzę, że Rektor zdecyduje się większość z tych projektów sfinansować. Czy w całości czy częściowo? Za wcześnie o tym mówić."

Z Pawłem Łojewskim spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Pomysłodawcą takiego dodatkowego finansowania projektów kół naukowych  jest Prorektor ds. kształcenia i studentów UWM w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski. Więcej informacji znajdziecie na stronie uczelni.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: