Aktualności
21.10.2019

Kamil Dejna stypendystą Fundacji Konrada Adenauera

Student filologii germańskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kamil Dejna otrzymał stypendium "Sur Place" Fundacji Konrada Adenauera. Na co planuje przeznaczyć to wsparcie finansowe i dlaczego zdecydował się o nie ubiegać? Posłuchajcie!

Kamil Dejna obronił w tym roku pracę licencjacką pt. "Zapożyczenia we współczesnym języku niemieckim na przykładzie wybranych artykułów z tygodnika „Der Spiegel"(„Entlehnungen im Gegenwartsdeutschen am Beispiel der ausgewählten Artikel aus dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel")". Została ona nominowana do nagrody Georga i Marii Dietrichów za najlepszą pracę dyplomową napisaną w Katedrze Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie. W październiku rozpoczął studia magisterskie na tym samym kierunku

"Celem przyznawania stypendium jest aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, młodych ludzi, żeby bardziej angażowali się społecznie" - tłumaczy student UWM. "To dziesięciomiesięczne wsparcie finansowe. Sam decyduję na co je przeznaczę. Mam przyjemność brać udział w wielu konferencjach, spotkaniach stypendystów, seminariach i innych wydarzeniach, gdzie będą gościć naprawdę znani ludzie ze świata polityki i kultury."

Z Kamilem Dejną spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowki. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Stypendium "Sur Place" przynawane jest młodym i uzdolnionym studentom uczelni wyższych (do 26 roku życia), którzy w przyszłości będą budować elity rządzące swoich krajów. Muszą znać język niemiecki na poziomie co najmniej B1 i angażować się społecznie, politycznie

Przyjaciele - stań się jednym z nich: