Aktualności
09.10.2019

Miasto - wieś. Relacje zrównoważonego rozwoju

"Miasto - wieś. Relacje zrównoważonego rozwoju" - to hasło konferencji, której gospodarzem był Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. To jedno z wielu spotkań organizowanych w całej Polsce, będących wprowadzeniem do Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości: Open Eyes Economy Summit, który w dniach 19-20 listopada odbędzie się w Krakowie.

"Jest potrzeba rozmawiania na temat relacji: miasto-wieś, w konkekście przyszłości, współpracy, partnerstw i  sieciowania jednostek samorządu terytorialnego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu różnych środowisk, stowarzyszeń, organizacji, instytucji regionalnych, ale także pracownicy i studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" - mówiła dr Eliza Farelnik z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM. "Ta tematyka jest bardzo szeroka i pojemna. Dlatego będziemy kontynuowali nasze rozważania."

Gośćmi konferencji byli m.in.: prof. dr hab. Jerzy Wilkin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Były Wicepremier oraz Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jest pomysłodawcą Kongresu Open Eyes Economy Summit.

"Jestem zadowolony, że ten Uniwersytet i Wydział Nauk Ekonomicznych wspólnie z moimi współpracownikami organizuje konferencję, która odnosi się do relacji między miastem i wsią. Uważam to za jeden z ważniejszych problemów  w Polsce. Tereny wiejskie to 90 procent terytorium Polski. A 40 procent ludności naszego kraju ciągle mieszka na tym obszarze. I wyraźnie widać, że nie mamy rozwojowego pomysłu na tę Polskę wiejską. Miasta muszą być zwrócone bardziej do swojego wiejskiego otoczenia" - mówił prof. Jerzy Hausner.

Z prof. Jerzym Hausnerem spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

 

Organizatorami konferencji były: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Współorganizatorami natomiast: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Miasto Wrocław, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – dr. Gustawa Marka Brzezina oraz Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: