Aktualności
01.10.2019

Na UWM rozpoczął się dwudziesty pierwszy rok akademicki

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie rozpoczął się rok akademicki 2019/2020. Podczas uroczystej inauguracji w kortowskim Centrum Konferencyjnym Rektor UWM prof. Ryszard Górecki przedstawił plany uczelni na najbliższe miesiące. Ślubowanie złożyli studenci i doktoranci.

"Pamiętamy o przeszłości, ale z optymizmem patrzymy też w przyszłość. Podzielamy pogląd Mikołaja Kopernika, który twierdził, że dążeniem uczonego jest szukanie we wszystkim prawdy. Realizujemy zadania, budujące pomyślność i przyszłość zarówno uczelni, jak i Olsztyna, Warmii i Mazur, a także kraju" - mówił otwierając uroczystość Rektor UWM prof. Ryszard Górecki.

Zapraszamy do wysłuchania inauguracyjnego przemówienia Rektora UWM prof. Ryszarda Góreckiego.

Rektor podkreślał, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest bardzo aktywny na polu badawczym. Organizuje też wiele naukowych wydarzeń o charakterze ogólnopolskim i jest doceniany w kraju. "Nasze środowisko naukowe reprezentowane jest w Radzie Doskonałości Naukowej i Komisji Ewaluacji Nauki, najważniejszych gremiach odpowiedzialnych za rozwój nauki polskiej. Ponadto nasi naukowcy powoływani są do grup eksperckich instytucji państwowych, prestiżowych organizacji i stowarzyszeń. Poza osiągnięciami naukowymi nasze środowisko doceniane jest w sferze organizacyjnej, społecznej, kulturalnej i artystycznej oraz sportowej."

Ważną rolą uczelni jest także współpraca z władzami samorządowymi i dostrzeganie potrzeb regionu. "Razem z władzami lokalnymi Warmii i Mazur staramy się o lepszą przyszłość olsztyńskiej medycyny i zapewnienie jej optymalnych warunków funkcjonowania. W to zadanie ja osobiście się angażuję, koordynując przede wszystkim współpracę naszego Collegium Medicum i olsztyńskich szpitali" – podkreślał prof. Górecki.

Podczas inauguracji roku akademickiego odbyła się także immatrykulacja nowych studentów. Wręczono także dyplomy 91 doktorom oraz 51 doktorom habilitowanym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W poprzednim roku akademickim UWM wypromował 120 doktorów i 73 doktorów habilitowanych.

Zapraszamy do wysłuchania relacji z wydarzenia!

Władze uczelni uhonorowały również nagrodami i odznaczeniami osoby szczególnie zasłużone dla UWM. Wśród nich znalazł się m.in. prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który otrzymał tytuł profesora honorowego. Doceniono jego wybitny dorobek naukowy z zakresu badań nad gospodarką międzynarodową i konkurencyjnością oraz wspieranie kadr naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM. Na zakończenie uroczystości prof. Gorynia wygłosił wykład pt. „Dlaczego nauki ekonomiczne są fascynujące?".

Ponadto jubileuszowe statuetki uniwersyteckie za życzliwe wspieranie rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymali: dr Zbigniew Korejwo, Mariusz Bogacki, Piotr Kulikowski i Zbigniew Reczyński.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: