Aktualności
07.09.2019

50-lecie kształcenia nauczycieli i pedagogów w Olsztynie

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza w dniach 12-13 września do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „(Re)konstrukcje pedagogiki akademickiej – troski, nadzieje, perspektywy”, która organizowana jest z okazji jubileuszu 50-lecia kształcenia nauczycieli i pedagogów w stolicy regionu.

Konferencja - oprócz uczczenia bogatej historii rozwoju pedagogiki oraz kształcenia wielu pokoleń nauczycieli i pedagogów na poziomie akademickim w Olsztynie - ma na celu stworzenie pola do dyskusji nad dorobkiem naukowców związanych z olsztyńskim ośrodkiem oraz dyskusję nad kondycją współczesnej polskiej pedagogiki jako dyscypliny naukowej i przedmiotu studiów. 

O wydarzeniu opowiedziały nam: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie prof. Joanna Ostrouch-Kamińska oraz dr Maria Radziszewska. A spotkał się z nimi Wojtek Miśkiewicz. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Konferencja rozpocznie się w czwartek 12 września o 12:00 w Auli im. Georga i Marii Dietrichów w Centrum Nauk Humanistycznych (ul. K. Obitza 1) uroczystą sesją jubileuszową. Szczegółowy program znaleźć można na stronie wydarzenia: wns.uwm.edu.pl/50latpedagogiki

Przyjaciele - stań się jednym z nich: