Aktualności
23.08.2019

O radiu w Australii na UWM

Dr Heather Anderson - światowej klasy specjalistka w dziedzinie radia - była w dniach 21-22 sierpnia gościem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na Wydziale Humanistycznym opowiadała m.in. o roli radia w życiu więźniów i tworzeniu przez nich audycji.

Dr Heather Anderson pracuje jako wykładowca University of South Australia w Adelajdzie. Uczy studentów oraz prowadzi badania dotyczące radia społecznego. Szczególną uwagę poświęca działaniu radiowęzłów więziennych. Tej tematyce poświęcony był także wykład, z którym przyjechała na Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

"Radio społeczne jest bardzo popularne w Australii. Słucha go prawie 1/3 Australijczyków. Mamy około 450 rozgłośni radiowych. 1/4 z nich znajduje się w miastach, a pozostałe na przedmieściach, w miateczkach i wsiach" - mówi Heather Anderson.

"Badania naukowe, które prowadzę opierają się na praktyce. Byłam zaangażowana w tworzenie radia społecznego od 1991 roku. Jestem szczęściarą, że mogę łączyć swoją pasję z pracą naukową. W radiu więziennym szukamy sposobów na udzielenie wsparcia osobom przebywającym w więzieniu oraz kiedy stamtąd wyjdą. Także pomaganie ich rodzinom. Chcemy odkryć najważniejsze dla nich tematy i stworzyć radio rozumiane w tradycyjnym tego słowa znaczeniu lub wyprodukować materiały, które mogłby być odtwarzane w zakładach karnych lub poza nimi. Chodzi o to, żeby dać tym osobom siłę, pewność siebie. To bardzo ekscytujące" - opowiada o swojej pracy.

Z dr Heather Anderson spotkała się Marta Wiśniewska. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Heather Anderson wygłosiła na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wykład pt. "Media engagement in the prison space: how radio is creating community, identity and change for prison communities across the world". Miała także okazję zwiedzić ciekawe zakątki naszego miasta oraz m.in. Radio UWM FM.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: