Aktualności
10.07.2019

Ministerialne nagrody dla przedstawicieli UWM

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju kolejny raz wręczyło nagrody za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się Dominik Niekurzak i dr hab. inż. Dariusz Gościewski z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dominik Niekurzak zdobył nagrodę za pracę podyplomową „Analiza przestrzenna lokalnego rynku nieruchomości z wykorzystaniem oprogramowania GIS”. Jej promotorem był dr hab. inż. Radosław Cellmer.

O swoich badaniach opowiadał w studiu Radia UWM FM. Spotkał się z nim Wojtek Miśkiewicz. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Dra hab. inż. Dariusza Gościewskiego wyróżniono za rozprawę habilitacyjną „Metodyka i system przetwarzania danych pozyskiwanych masowo w celu numerycznego modelowania powierzchni z wykorzystaniem struktury GRID”.

Laureaci odebrali nagrody pod koniec czerwca z rąk Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: