Aktualności
08.07.2019

Trwa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UWM

86 osób wzięło udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od października kształcić będą się w niej młodzi naukowcy w piętnastu dyscyplinach. Jej powstanie związane jest z nową ustawą o szkolnictwie wyższym, czyli tzw. Konstytucją dla Nauki.

"Nowa ustawa 2.0 wprowadza pewne rozwiązania dla doktorantów. Dostrzeżemy je po 1 października. Najważniejszym z nich jest możliwość powoływania szkół doktorskich. Będzie to właściwie jedyna możliwa forma kształcenia doktorantów przewidziana w polskich uniwersytetach"  - tłumaczy pełnomocnik Rektora UWM ds. Szkoły Doktorskiej UWM prof. Paweł Brzuzan. To wpływa na sposób rekrutacji i zadania, które stawiane będą tym, którzy do takiej szkoły się dostaną. "Poszukujemy kandydatów, którzy są najlepsi w danych dyscyplinach naukowych - są entuzjastami pracy naukowej i ta praca ich bardzo interesuje."

Internetowa rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej UWM zakończyła się 1 lipca. Obecnie Ci, którzy wypełnili formalności muszą jeszcze złożyć wymagane dokumenty. Później czekają ich etapy rekrutacji: ocena z dyplomu oraz zgłoszonego projektu naukowego. Najlepsi we wrześniu zostaną zaproszeni na rozmowy. "Będą składać się z prezentacji w języku angielskim oraz rozmowy kwalifikacyjnej, która powinna dotykać najważniejszych spraw nauki w danej dyscyplinie, w której oceniany jest kandydat."

Spośród 86 kandydatów do Szkoły Doktorskiej dostanie się 31 osób reprezentujących piętnaście dyscyplin naukowych. To nauki humanistyczne (historia, językoznawstwo), inżynieryjno-techniczne (inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka), medyczne, rolnicze (rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo), społeczne (ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika), biologiczne i teologiczne.

Z prof. Pawłem Brzuzanem spotkał się Piotr Szauer. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Uczniowie Szkoły Doktorskiej otrzymywać będą stypendium w wysokości około 2100 złotych netto. Po dwóch latach kształcenia może ono wzrosnąć do 3240 złotych netto. "Wierzymy, że szkoły doktorskie przyczynią się mocno do kształcenia nowych kadr. Uczestnicząc w specjalnie dedykowanych im zajęciach sporo się uczą, a jednocześnie wykonują interesujące i często bardzo wymagające projekty badawcze. Jestem przekonany, że w gronie osób, które po ślubowaniu zaczną swoją przygodę z tą nową formą kształcenia znajdziemy w nowych realiach znajdziemy naszych przyszłych kolegów" - dodaje prof. Brzuzan. "Wierzymy, że będą poszukiwać innowacyjnych rozwiązań swoich problemów naukowych a przez to prowadzić bardzo ciekawe badania, publikować je i przynosić dumę Uniwersytetowi."

Przyjaciele - stań się jednym z nich: