Aktualności
30.05.2019

To już czas! Zarejestruj się i rozpocznij studia na UWM!

Od 6 czerwca do 8 lipca Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie czeka na osoby, które chcą rozpocząć studia w roku akademickim 2019/2020. Uczelnia przygotowała 75 kierunków studiów. O ofercie kształcenia oraz rekrutacji opowiedział nam kierownik Biura ds. studenckich UWM Paweł Łojewski.

Pierwszy etap rekrutacji to internetowa rejestracja kandydatów. Kandydaci na studia stacjonarne muszą do 8 lipca do godziny 15:00 zarejestrować się na stronie: irk.uwm.edu.pl oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej. Do tego czasu należy także złożyć dokumenty potrzebne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Te przyjmowane będą jednak dopiero od 26 czerwca.

Pod koniec czerwca otwarty zostanie także Punkt Obsługi Kandydata. W budynku Biblioteki UWM na przyszłych studentów czekać będą pracownicy Biura ds. studenckich UWM.

Jaką bogatą ofertę kształcenia przygotował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020? "To 75 kierunków studów. Przed rejestracją warto więc dokładnie zapoznać się z ofertą kształcenia. W naszym systemie każdy kierunek jest opisany, znajdziemy tam praktyczne informacje. Dlatego warto poświęcić chwilę i poczytać" - radzi Paweł Łojewski. "Jest kilka nowych kierunków - zwłaszcza na studiach drugiego stopnia. M.in. animacja pamięci społecznej czy interdyscyplinarne studia strategiczne. Ale też na pierwszym stopniu. Po raz pierwszy będziemy robić nabór na kierunkach: chemia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (po zmianach przepisów)."

Z Pawłem Łojewskim spotkał się Wojtek Miśkiewicz. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Więcej informacji znajdziecie na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl

Przyjaciele - stań się jednym z nich: