Aktualności
12.02.2019

Studencie - oceń swojego wykładowcę!

Podczas sesji egzaminacyjnej studenci rozliczani są z wiedzy, którą zdobywali przez cały semestr. Jednak i oni mają prawo a nawet obowiązek oceniania swoich wykładowców.  W systemie USOS pod koniec każdego semestru pojawiają się ankiety, które żacy powinni wypełnić. Służy to kontroli jakości kształcenia.

Studentów do wypełniania takich ankiet mobilizuje m.in. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. "To sposób w jaki studenci mogą ocenić swoich wykładowców akademickich. Wskazać ich mocne i słabe strony" - tłumaczy rzecznik RUSS UWM Błażej Szumała. "Oceniamy zarówno merytoryczne przygotowanie prowadzącego do zajęć, jak i stosunek do studentów (czy został przedstawiony sylabus, wszystkie wymagania były jasne, czy egzamin został przeprowadzony w sposób zgodny z regulaminem)" - dodaje.

Możliwość takiej oceny studenci mają pod koniec każdego semestru. Jak to zrobić? "Zaraz po zalogowaniu się do systemu USOS ankiety wyskakują na samiej górze strony. Nie trzeba ich nigdzie szukać. Ankiety są w pełni anonimowe. Także student nie musi się bać, że zostanie odszyfrowany a ta opinia zostanie przekazana prowadzącemu."

Z Błażejem Szumałą rozmawiał Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie!

Do oceniania wykładowców namawia także Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ds. kształcenia i studentów prof. Jerzy Przyborowski. "Gorąco do tego zachęcam i bardzo Was o to proszę! Jest to nam bardzo, bardzo potrzebne. Zapewniam też, że to badanie jest absolutnie anonimowe. Tak więc oceniajcie nas, a my będziemy wyciągać z tej oceny wnioski - po to, aby podnosić kulturę kształcenia na Uniwersytecie."

Przyjaciele - stań się jednym z nich: