Aktualności
08.02.2019

Zootechnika lub informatyka? Na UWM kończy się rekrutacja śródroczna

Już tylko do 12 lutego absolwenci studiów inżynierskich mogą zdecydować się na kontynuowanie nauki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Na antenie Radia UWM FM prezentujemy ofertę kształcenia uczelni. Dlaczego warto wybrać Wydział Bioinżynierii Zwierząt lub Wydział Matematyki i Informatyki? Posłuchajcie!

O ofercie kształcenia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie opowiedział nam Prodziekan ds. kształenia prof. Paweł Wysocki. Kierunkiem oferowanym w rekrutacji śródrocznej przez tę jednostkę naukową jest zootechnika (cztery specjalności: biotechnologia w hodowli zwierząt, hodowla i użytkowanie zwierząt, kształtowanie jakości produktów zwierzęcych oraz produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe).

Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie zaprasza na studia drugiego stopnia na kierunku informatyka. Jak podkreśla Prodziekan ds. kształcenia prof. Piotr Artiemjew - to obecnie najbardziej opłacalne studia. "Po informatyce jest stuprocentowe zatrudnienie". Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Z przedstawicielami wydziałów rozmawiał Wojtek Miśkiewicz.

Rekrutacja śródroczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie trwa do 12 lutego. Nabór na studia drugiego stopnia skierowany jest do posiadaczy tytułu inżyniera. O pełnej ofercie uczelni i zasadach naboru możecie także poczytać na naszej stronie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: