Aktualności
06.02.2019

Dlaczego warto wybrać Wydział Nauk Technicznych UWM?

Mechanika i budowa maszyn, inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej oraz mechatronika - to kierunki studiów drugiego stopnia oferowane w rekrutacji śródrocznej przez Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. O ich specyfice rozmawialiśmy z Prodziekanem ds. kształcenia prof. Sławomirem Wierzbickim.

Z Prodziekanem ds. kształcenia Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie prof. Sławomirem Wierzbickim spotkał się Wojtek Miśkiewicz. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Rekrutacja śródroczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie trwa do 12 lutego. Nabór na studia drugiego stopnia skierowany jest do posiadaczy tytułu inżyniera. O pełnej ofercie uczelni i zasadach naboru możecie także poczytać na naszej stronie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: