Aktualności
01.02.2019

Geodezja, budownictwo a może gospodarka przestrzenna?

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w śródrocznej rekrutacji zaprasza absolwentów studiów inżynierskich na trzy kierunki. To budownictwo, gospodarka przestrzenna oraz geodezja i kartografia. Ten ostatni prowadzony jest także w języku angielskim.

O ofercie kształcenia opowiadała na antenie Radia UWM FM Prodziekan ds. kształecenia Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie dr inż. Ada Wolny. A spotkał się z nią Wojtek Miśkiewicz. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Rekrutacja śródroczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie trwa do 12 lutego. Nabór na studia drugiego stopnia skierowany jest do posiadaczy tytułu inżyniera. O pełnej ofercie uczelni i zasadach naboru możecie także poczytać na naszej stronie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: