Aktualności
01.02.2019

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM zaprasza na studia

Rolnictwo, architektura krajobrazu i ochrona środowiska - na tych kierunkach studiów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzi obecnie rekrutację śródroczną. Dlaczego warto wybrać któryś z nich? O tym opowiedział nam Prodziekan ds. kształcenia i promocji prof. Krzysztof Jankowski.

Z prof. Krzysztofem Jankowskim spotkał się Wojtek Miśkiewicz. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Rekrutacja śródroczna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie trwa do 12 lutego. Nabór na studia drugiego stopnia skierowany jest do posiadaczy tytułu inżyniera. O pełnej ofercie uczelni i zasadach naboru możecie także poczytać na naszej stronie.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: