Aktualności
08.01.2019

Będzie więcej studentów z Rosji na UWM?

W Kortowie gościli uczniowie z Kaliningradu. Przyjechali tu poznać ofertę kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i warunki studiowania. Jak podkreślał Prorektor ds. kształcenia i studentów UWM prof. Jerzy Przyborowski - to dopiero początek drogi mającej zachęcić Rosjan do wyboru naszej uczelni.

Wizyta rosyjskich uczniów w Kortowie to efekt promocji oferty kształcenia UWM w Kalingradzie. "Przede wszystkim chcemy, żeby rozwijał się kierunek komunikacja międzykulturowa w Europie - prowadzony na Wydziale Humanistycznym. Liczymy na to, że będziemy mieli kandydatów z Rosji, ponieważ kierunek jest prowadzony w języku rosyjskim" - mówi Prorektor UWM ds. kształcenia i studentów prof. Jerzy Przyborowski. "Ci uczniowie przyjechali do nas właściwie z taką pierwszą wizytą po naszym wrześniowym pobycie w Kaliningradzie na festiwalu organizowanym przez konsulat RP. Tam zaprezentowaliśmy Uniwersytet, naszą ofertę dydaktyczną. I jest zainteresowanie, ponieważ jest to spora grupa osób, która chciała przyjechać, zobaczyć, porozmawiać ze studentami z Rosji, którzy już studiują u nas."

Współpracę naukową z uczelniami z Rosji prowadzą obecnie m.in. Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny oraz Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. "Mamy również podpisaną umowę o wymianie z studentów z Uniwersytetem w Biełgorodzie. Studenci przyjeżdżają do nas na Wydział Prawa i Administracji i tutaj przebywają conajmniej jeden semestr."

O co pytali uczniowie, którzy odwiedzili wczoraj Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie? "Pytania dotyczyły zarówno kwestii merytorycznych, oferty dydaktycznej, także kwestii formalnych (jakie wymogi stawiane są studentom zagranicznym chętnym do kontynuowania nauki na naszej uczelni)" - mówi prof. Iwona Ndiaye z Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie. "Pytali także o wartunki życiowe, bytowe w akademiku, o ceny. O to jak się tutaj studiuje".

Czy jest szansa na to, że w najbliższych latach liczba Rosjan studiujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie się zwiększy? "Mam nadzieję, że tak. Po pierwsze dlatego, że włożyliśmy kilka lat pracy merytorycznej, aby stworzyć program autorski kierunku komunikacja międzykulturowa w Europie. Odbyliśmy także wiele spotkań promocyjnych na uczelniach w Rosji. Temu służył także wrześniowy wyjazd do Kaliningradu na festiwal. Ten kierunek mamy dwa lata i to są pojedyncze osoby, które zdecydowały się. A jest to trudna decyzja. Bo to samodzielny wyjazd młodzieży za granicę. Nauka dla studentów zagranicznych jest płatna. Do tego dochodzi także utrzymanie w Polsce. Natomiast jest to dla nas ogromnie ważne ze względu na umiędzynarodowienie. Zależy nam, aby studenci zagraniczni u nas studiowali. Ale także ze względów językowych - mamy kierunki filologii rosyjskiej i coraz mniejsze możliwości określane także kwestiami finansowymi, aby nasi studenci uczestniczyli w wyjazdach grupowych na praktykę językową do Rosji."

Relację przygotował Piotr Szauer.

Przyjaciele - stań się jednym z nich: